English student theatre (EST), produkcija v pripravi: Muzikal Figarova svatba

II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
English student theatre (EST), produkcija v pripravi: Muzikal Figarova svatba
Področje
Umetnost
Podpodročja
Tuj jezik, Glasba, Gledališče, Petje, Ples, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Retorika in predstavitve, dramska igra, muzikal
Opis aktivnosti
English Student Theatre (EST) je mladinsko gledališče, ki pod okriljem II.gimnazije Maribor že več kot petindvajset let uprizarja muzikale v angleškem jeziku. V zadnjih petih letih so bili uprizorjeni muzikali Romeo in Julija, Alica v Čudežni deželi ter Sen kresne noči. V pripravi je novi muzikal, Figarova svatba. V EST-ju nudimo dijakom možnost razvijanja njihovih talentov iz področja petja, dramske igre in plesa ter globje spoznavanje angleškega jezika. Preizkusijo se tudi na odrskih deskah pod vodstvom priznanih mentorjev kot so Maja Pihler Stermecki (umetniško vodstvo, ples, koreografija), Matjaž Latin (režija, dramska igra), Viljem Babič (vodja zbora, vokalna tehnika) in Jure Tacer (vodja tehnike). Muzikal mlade povezuje, jih uči delovanja v skupini, boljše koncentracije in organizacije, z javnim nastopanjem postajajo tudi samozavestnješi. EST priporočamo vsem, ki jih veseli gledališče, petje, ples, angleški jezik, javno nastopanje in oderska tehnika.
Cilji aktivnosti
-Spoznati gledališki žaner “muzikal”, ki zajema petje, igralstvo in ples skozi predavanja in delavnice
-Pridobiti osnovna znanja iz petja (zborovsko in solistično), plesa in dramske igre skozi redne vaje, delavnice in intenzivne vaje
-Učenje tujega jezika, angleščine skozi igralske scene in besedil skladb ter učenje pravilne izgovorjave
-Uporabiti pridobljeno znanje na odru. Tekoča produkcija je muzikal Sen kresne noči, nova produkcija v pripravi je muzikal Figarova svatba.
-Delo v skupini, ekipno sodelovanje, medsebojna komunikacija, kvalitetno aktivno preživljanje prostega časa, pridobivanje samozavesti z javnim nastopanjem, praktični vpogled v naravo in zakulisje tovrstnega umetniškega poklica.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), redne tedenske vaje in intenzivne vaje v času počitnic
Način izvedbe
REDNE TEDENSKE VAJE
pevske, igralske in koreografske, 3 x tedensko 3 šolske ure,
organiziramo tudi intenzivne delavnice in predavanja
IGRANJE V MUZIKALU
Pridobljeno znanje se uporabi v praksi, z igranjem v muzikalu, 25 predstav na leto. Muzikal traja 2 uri in pol
GOSTOVANJA
V šolskem letu 2018/2019 sta predvideni sta dve gostovanji : Juventa Fest Sarajevo ter Učni center Ljutomer.
STROKOVNA EKSKURZIJA
V mesecu aprilu je predvidena strokovna ekskurzija v London.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
1. 10. 2018
Začetek aktivnosti:
1. 10. 2018
Konec aktivnosti:
13. 05. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
366
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
80
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
MAJA PIHLER STERMECKI