Akademija FERI: IoT in mobilne aplikacije (2)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Akademija FERI: IoT in mobilne aplikacije (2)
Področje
Tehnika
Podpodročja
Fizika, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Telekomunikacije
Opis aktivnosti
V novi izvedbi aktivnosti IoT in mobilne aplikacije (prvo smo za projekt RaST izvedli v zimskih počitnicah 2019/20) smo posodobili učne vsebine in dodali še več praktičnega dela.
Z udeležbo na delavnici se boš naučil:
- Teoretičnih osnov enega najbolj aktualnih tehnoloških področij – Internet stvari (IoT),
- Kako vzpostaviti omrežja IoT, jih analizirati in uporabiti v praksi in
- Kako razviti mobilno aplikacijo za Android.
Aktivnost je prilagojena izvedbi na daljavo. Strojno opremo (gradnike IoT) bomo nadomestili s simuliranim okoljem IoT. S simulacijo komponent IoT bomo merili temperaturo, vlago in kakovost zraka v okolju. Vzpostavili bomo lastno omrežje IoT ter ga povezali z mobilno aplikacijo, ki bo sprejemala podatke iz simuliranega okolja IoT in jih prikazovala na uporabniku prijazen način. Skozi razvoj aplikacije v okolju Android bomo osvojili osnovne koncepte programiranja mobilnih aplikacij. Več v Daljšem opisu, ki ga vidiš, ko se prijaviš na platformo RaST.
Cilji aktivnosti
- Dijak se poglobi v eno izmed najatraktivnejših področij sodobnih telekomunikacij - Internet stvari (IoT),
- Dijak dela z gradniki in protokoli IoT, kar je osnova za vzpostavitev sistemov IoT,
- Dijak gre na praktičnem primeru skozi korake razvoja sistemov IoT,
- Dijak smiselno poveže simulirane vhodne podatke in programsko opremo ter samostojno izdela atraktivno mobilno aplikacijo,
- Dijak programira v razvojnem okolju Android (predznanje ni potrebno)
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), V kolikor bo delavnica potekala na fakulteti, bomo za opremo in potreben material poskrbeli na fakulteti. V kolikor bo delavnica potekala na daljavo, bodo udeleženci za udeležbo potrebovali računalnik, na katerega si bodo naložili programe - "priprava računalnika" bo potekala v sklopu delavnice.
Način izvedbe
V prvem delu udeleženci v obliki predavanj spoznajo teoretične osnove sodobnih telekomunikacij, tehnologijo IoT ter koncepte in metode razvoja mobilnih aplikacij.
V drugem delu dijaki samostojno izdelajo lasten projektni izdelek v obliki atraktivne mobilne aplikacije.
Udeleženci potrebujejo raziskovalno radovednost in motivacijo za tehniko in timsko delo.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
22. 04. 2021
Začetek aktivnosti:
28. 04. 2021
Konec aktivnosti:
30. 04. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
UM FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor // na daljavo (odvisno od epidemiološke situacije)
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
15
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
12
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
12
Odgovorni mentor
asist. Danilo Zimšek
Sodelujoči mentorji
asist. Rok Vogrin
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://feri.um.si/akademija-feri/