Idejatlon 1860

Steklarna Hrastnik d.o.o.
Steklarna Hrastnik d.o.o.
Idejatlon 1860
Področje
Tehnika
Podpodročja
Ekologija, Logika, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Strojništvo, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Idejatlon Hrastnik 1860 ni enkratni dogodek pač pa projekt, ki bo poskrbel za povezovanje mladih s podjetjem Steklarna Hrastnik. Namen je spodbuditi prenos znanja in idej med nadarjenimi mladimi in gospodarstvom. Idejatlon Hrastnik 1860 s svojo prvo izvedbo nagovarja predvsem dijake iz regije, dolgoročni cilj pa je globalni Idejatlon, ki bo povezoval mlade z različnih koncev sveta v skupno zgodbo.
Na letošnjem, prvem Idejatlonu se bodo dijaki "spopadli" z dvema zanimivima in uporabnima izzivoma: prvi, bolj oblikovalski (zasnova izstopajoče steklenice) in drugi, bolj tehničn (senzor štetja steklenic). Več o izzivih v Daljšem opisu na tej Platformi RaST (pred potrditvijo Prijave na aktivnost).
Udeleženci potrebujejo le raziskovalno radovednost, veselje do oblikovajna in/ali tehnike in timskega dela, za vse ostalo poskrbi Steklarna Hrastnik.
Za dodatne informacije je na voljo leana.tomic@hrastnik1860.com ali 031336806, POGLEJ SI ŠE NJEN VIDEO NA KONCU.
Cilji aktivnosti
- razviti logično razmišljanje
- predstaviti in uvesti v delo v tehničnih poklicih
- možnost uresničevanja lastnih idej v ekipi in s podporo mentorja
- uporaba teoretičnih znanj v praksi
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), Interaktivna delavnica, inovativno produktno delo
Način izvedbe
Steklarna Hrastnik bo med 8.10. in 15.11.2020 predstavila izziva (oblikovalski in tehnični) na šolah, s katerih bo največ prijavljenih dijakinj/dijakov (dijaki sosednjih šol pa se bodo temu poridružili). Hkrati bo Steklarna s svojimi mentorji izvedla delavnico Design thinkinga, vzpodbudila vetrenje možganov itd. Dijaki bodo nato svojo idejo razvili (v prototip) ali samo konkretizirali in jo predstavili na prireditvi 15.1.2021, ko bodo izbrane zmagovalne ideje in podeljene privlačne nagrade.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
15. 11. 2020
Začetek aktivnosti:
15. 11. 2020
Konec aktivnosti:
31. 12. 2020
Kraj in naslov izvajanja:
Hrastnik, Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
12
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
50
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
50
Odgovorni mentor
Leana Tomič
Sodelujoči mentorji
Žan Povše
Tomaž Skaza
Andrej Funkl
Jaša Polutnik
Timotej Mastnak
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://www.youtube.com/embed/3K5ze1lndL4