Gledališka šola Prve gimnazije Maribor

Prva gimnazija Maribor
Prva gimnazija Maribor
Gledališka šola Prve gimnazije Maribor
Področje
Umetnost
Podpodročja
Gledališče, Literarna umetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Kulturna vzgoja
Opis aktivnosti
Gledališka šola je zasnovana kot oblika postopnega gledališkega opismenjevanja srednješolcev, ki jih zanima gledališče. Delo teče po natančno sestavljenem programu z različnimi akademsko izobraženimi zunanjimi sodelavci. Načrtno oblikovano gledališko izobraževanje ponuja mladim ustvarjalcem vpogled v različne odrske izraze in forme; klasično, alternativno, fizično, avtorsko in snovalno gledališče. Slušatelji skozi kreativen proces spoznavajo osnove vseh segmentov gledališkega dela: gledališko igro, režijo, dramaturgijo, scenografijo, oblikovanje svetlobe in zvoka ter gledališki marketing. Ob interpretaciji dramskih besedil, oblikovanju lastnih literarnih predlog in kreiranju gledaliških uprizoritev razvijajo veščine kritičnega razmišljanja in kakovostne argumentacije. Pomemben segment programa je tudi udeležba na gledaliških delavnicah in festivalih, kar dodatno omogoča razvijanje kulturne zavesti in izražanja skozi vnašanja lastnih idej v tuj prostor in hkrati učenja od drugih.
Cilji aktivnosti
1. Aktivno sodelovanje in ustvarjanje v štiri letnem vzgojno izobraževalnem gledališkem programu
2. Spoznavanje osnovnih in nadaljevalnih veščin ter zakonitosti vseh segmentov gledališkega / umetniškega / odrskega prostora
3. Razvijanje ustvarjalnosti skozi različne metode igralskih tehnik in gledaliških form (klasično, alternativno, snovalno, lutkovno, gibalno … gledališče)
4. Razvijanje kritičnega razmišljanja s pomočjo interpretacije dramskih in literarnih besedil, oblikovanja lastnih gledaliških predlog, kreiranja gledaliških uprizoritev, aktualizacije klasičnih dramskih besedil.
5. Razvijanje kompetence kulturne zavesti in izražanja, ki se pridobiva v procesu programa gledališke šole ter na festivalih doma in v tujini.

Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), GLEDALIŠKE VAJE – oblikovanje prizorov in produkcije, delo z besedilom, govorne vaje, dihalne vaje, pogovor in debata, delavnica odrskega giba, delavnica gledališke igre, dramaturška delavnica, lektorske delavnica in delavnica retorike.
Način izvedbe
-delavnica govora, retorike in lektorske vaje –(oktober 2019) 12 ur, -igralska delavnica (november 2018) – 20 ur, -vikend igralska delavnica (november 2018) - 8 ur, -dramaturška teoretična delavnica (november 2018) – 12 ur, -gibalna delavnica (november 2018) – 12 ur, -gledališko mentorstvo in oblikovanje produkcij (oktober 2018 – junij 2019) - 1. 2. 3. letnik po 80 ur, 4. letnik 120 ur.
-domači festivali in gostovanja (marec – maj 2019)
-festivali v tujini (junij 2019 – september 2019)
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
26. 09. 2018
Začetek aktivnosti:
26. 09. 2018
Konec aktivnosti:
1. 06. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
130
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
42
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
Tjaša Klanjšček
Sodelujoči mentorji
Tatjana Peršuh
Timon Šturbej
Nina Ivanišin
Petja Labović
Metka Damjan