Soba pobega

Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Novo mesto
Naravoslovje in matematika
Soba pobega
Cilji aktivnosti
• idejna zasnova in izvedba detektivsko pustolovske igre.
• priprava turistične ponudbe,
• pridobivanje in razvijanje izkustvenih projektnih znanj in spretnosti, ki dijaku omogočajo aktivno delovanje v lokalni skupnosti,
• razvijanje komunikacijske in predstavitvene spretnosti,
• razvijanje spretnosti vodenja in sodelovanja v skupini,
• načrtno in sistematično izkustveno učenje, pri katerem ima dijak aktivno vlogo v procesu izgradnje lastnega znanja in usposobljenosti,
• razvijanje kompetenc, ki omogočajo učinkovitejše reševanje problemskih situacij.
Krajši opis
Soba pobega je vrsta detektivske in pustolovske igre, ki poteka v določenem prostoru. Šolski mentorji bomo v sodelovanju z dijaki ustvarili sobo pobega v starem mestnem jedru.
Skozi različne dejavnosti želimo celostno razvijati kompetenco podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Aktivnost je namenjena vključevanju dijakov v sooblikovanje utripa v starem mestnem jedru. Skozi izvedbo dejavnosti bodo aktivno sodelovali z lokalno skupnostjo pri oblikovanju turistične ponudbe.
S pomočjo ugank, predmetov, skritih namigov bodo ustvarili sobo pobegov, ki bo na zanimiv način povezovala zanimivosti Novega mesta z okolico in Gimnazije Novo mesto. Soba bo lahko turistične ponudbe Novega mesta.
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
21.6.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
105
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov z individualiziranim načrtom:
15
Odgovorni mentor
mag. Branka Klemenčič
Sodelujoči mentorji
Blaž Zabret
Miha Hadl
Tanja Gačnik
Nevenka Malnarič Brulc
Janez Gorenc