SINERGIJA TEHNOLOŠKE KREATIVNOSTI IN VIRTUALNE PRIHODNOSTI 2020

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Tehnika
SINERGIJA TEHNOLOŠKE KREATIVNOSTI IN  VIRTUALNE PRIHODNOSTI 2020
Cilji aktivnosti
- Razvoj kompetenc digitalizacije in inovativnosti v skladu EU usmeritvami
- Razvoj kreativnosti v tehniki in tehnologiji-povezava umetnosti, tehnologije in virtualne resničnosti.
- Motivacija nadarjenih dijakov s posebnimi potrebami (aspergerjev sindrom), ki imajo smisel za oblikovanje ter umetnost.
- Razvoj robota za reševanje po naravnih nezgodah ter uporaba VR-tehnologij.
- Udeležba na svetovnem prvenstvu RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots 2019, Sydney.

Krajši opis
Živimo v času podnebnih sprememb. Posledično se globalno dogajajo naravne nesreče kot posledica orkanov, poplav, požarov in podobno. V ta namen se razvijajo reševalni mobilni roboti.Razvili in nadgradili bomo strokovne vrednote na višjo raven: odnos do dela, samoiniciativnost, poslovna komunikacijo, entuziazem, ustvarjalnost, digitalne spretnosti in inovativnost ter v proces vključili tudi umetnost, oblikovanje ter VR tehnologije. Glede na povratno informacijo s strani delodajalcev le-ti na začetku ne potrebujejo kadra s poglobljenimi strokovnimi znanji, ampak zaposlenega, ki izkazuje tako osnovne strokovne kompetence kot vrednote. Ustvarili bomo sinergijo tehnološke kreativnosti in virtualne resničnosti, za napredek in dobrobit digitalne družbe prihodnosti.
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
31.8.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
80
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
5
Število dijakov z individualiziranim načrtom:
5
Odgovorni mentor
mag. Matej Veber univ. dipl.inž
Sodelujoči mentorji
mag. Andro Glamnik univ. dipl.inž.
Alen Pavšar, inž.
Špela Kumer, prof.