SINERGIJA TEHNOLOŠKE KREATIVNOSTI IN VIRTUALNE PRIHODNOSTI 2020

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
SINERGIJA TEHNOLOŠKE KREATIVNOSTI IN  VIRTUALNE PRIHODNOSTI 2020
Področje
Tehnika
Podpodročja
Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Strojništvo, Film, Fotografija, Likovna umetnost in oblikovanje, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Retorika in predstavitve, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Robotika in Virtualne tehnologije
Opis aktivnosti
Živimo v času podnebnih sprememb. Posledično se globalno dogajajo naravne nesreče kot posledica orkanov, poplav, požarov in podobno. V ta namen se razvijajo reševalni mobilni roboti.Razvili in nadgradili bomo strokovne vrednote na višjo raven: odnos do dela, samoiniciativnost, poslovna komunikacijo, entuziazem, ustvarjalnost, digitalne spretnosti in inovativnost ter v proces vključili tudi umetnost, oblikovanje ter VR tehnologije. Glede na povratno informacijo s strani delodajalcev le-ti na začetku ne potrebujejo kadra s poglobljenimi strokovnimi znanji, ampak zaposlenega, ki izkazuje tako osnovne strokovne kompetence kot vrednote. Ustvarili bomo sinergijo tehnološke kreativnosti in virtualne resničnosti, za napredek in dobrobit digitalne družbe prihodnosti.
Cilji aktivnosti
- Razvoj kompetenc digitalizacije in inovativnosti v skladu EU usmeritvami
- Razvoj kreativnosti v tehniki in tehnologiji-povezava umetnosti, tehnologije in virtualne resničnosti.
- Motivacija nadarjenih dijakov s posebnimi potrebami (aspergerjev sindrom), ki imajo smisel za oblikovanje ter umetnost.
- Razvoj robota za reševanje po naravnih nezgodah ter uporaba VR-tehnologij.
- Udeležba na svetovnem prvenstvu RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots 2019, Sydney.

Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Priprave na tekmovanja iz znanj, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni),  kreativni tabor;  noč inovativnosti (dijaki bodo prespali v šoli in se ukvarjali z iskanjem in razvojem idej);  izobraževanje na področju oblikovanja in umetnosti;  delavnice (dizajn robota, oblikovanje grafike za aplikacijo …);  individualno delo (vsak član tima ima svojo zadolžitev, za katero je odgovoren);  skupinsko delo (razvoj mobilnega robota od ideje do izdelka);  razvoj mobilne aplikacije in spletne strani.
Način izvedbe
Po dogovoru med tednom, 2-krat tedensko 2 uri, po dogovoru tudi med
vikendom.
Kreativni tabor in Noč inovativnosti 2 dni.
Izobraževanja in delavnice.
Rok prijave za dijake:
1.10.2018
Začetek aktivnosti:
1.10.2018
Konec aktivnosti:
31.8.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
80
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
5
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
5
Odgovorni mentor
mag. Matej Veber univ. dipl.inž
Sodelujoči mentorji
mag. Andro Glamnik univ. dipl.inž.
Alen Pavšar, inž.
Špela Kumer, prof.