„Ali je kaj trden most?“ priprave na tekmovanje

Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško
Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško
„Ali je kaj trden most?“ priprave na tekmovanje
Področje
Tehnika
Podpodročja
Arhitektura in gradbeništvo, Strojništvo
Opis aktivnosti
Dijaki bodo na osnovi podanih robnih pogojev zasnovali most iz špagetov, ki bo oblikovno zanimiv in imel kar največjo nosilnost. Pri tem bodo z uporabo programske opreme trdnostno analizirali različne oblike konstrukcij in trdnostno najbolj ugodne izdelali. Med izdelavo bodo načrtovali in oblikovali pripomočke za izdelavo, ki jih je na tekmovanju dovoljeno uporabljati. Zasnovali in izdelali bodo tudi napravo za merjenje nosilnosti mosta in na njej preizkušali in merili nosilnost izdelanih mostov.
Na tekmovanju „Ali je kaj trden most?“ bodo združili teoretična in praktična spoznanja in izdelali most z najboljšo konstrukcijsko rešitvijo.
Cilji aktivnosti
• pridobivanje novih znanj in veščin na področju mehanike (trdnostna analiza konstrukcije mostu s pomočjo programske opreme, spoznavanje uklonske napetosti, togost konstrukcije)
• razvijati iznajdljivost in učinkovitost pri izdelavi mosta iz špagetov z ročnim orodjem
• razvijati sodelovalno delo v procesu od idejne zasnove do izdelka
• naučiti se ali izpopolniti uporabo programske opreme za trdnostne preračune in računalniško modeliranje
• časovno in postopkovno načrtovati izdelavo, da so zaposleni vsi člani ekipe in je most v 20-tih urah dela na tekmovanju izdelan
Oblike dela
Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), Ustvarjalno projektno skupinsko učenje (priprave na tekmovanje), ki je organizirano okrog kompleksne naloge izdelati most z največjo nosilnostjo znotraj danih robnih pogojev (dimenzije, masa) in zahteva reševanje zapletenih problemov nosilnosti in trdnosti konstrukcije ter izdelave, dijake vključuje in povezuje v oblikovanju, reševanju problemov, odločanju, raziskovanju…
Način izvedbe
• skupinsko projektno delo 12 x 4 ure (snovanje, trdnostna analiza, načrtovanje izdelave, načrtovanje pripomočkov za izdelavo, izboljševanje prototipa)
• skupinsko projektno delo 6 x 8 ur izdelava mostu in pripomočkov za izdelavo
• 10 x 2 uri individualno delo (spremljanje dijakovega dela in mentorsko svetovanje pri konstruiranju, izdelavi in preizkušanju naprave za merjenje nosilnosti)
• 26 ur tekmovanje (22 ur izdelava mosta, 4 ure merjenje nosilnosti tekmovalnih mostov)
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
22. 10. 2018
Začetek aktivnosti:
22. 10. 2018
Konec aktivnosti:
10. 05. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
140
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
6
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
6
Odgovorni mentor
Erika Broz Žižek
Sodelujoči mentorji
Branko Kastelic