Prvi Zbor

Prva gimnazija Maribor
Prva gimnazija Maribor
Prvi Zbor
Področje
Umetnost
Podpodročja
Dediščina (kulturna in naravna), Slovenščina, Tuj jezik, Zgodovina, Glasba, Petje, Ples, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Učenje učenja, 0
Opis aktivnosti
Prvi zbor deluje od leta 2012 v različnih zasedbah in sicer kot Mladinski pevski zbor Prve gimnazije Maribor, Moška vokalna zasedba Prve gimnazije Maribor in Dekliški zbor Prve gimnazije Maribor. Umetniški vodji zasedb sta profesorici Polona Meke Ožinger in Maja Lutar. Zbor se vsako leto uspešno predstavi na območni reviji mladinskih pevskih zborov, decembra pripravi novoletni koncert, maja pa tradicionalni letni koncert. Udeležuje se srečanj zborov klasičnih gimnazij, mednarodnih projektov in zborovskih tekmovanj.
Glasbeni repertoar zbora je sestavljen iz slovenskih ljudskih ter umetnih pesmi iz različnih glasbenih obdobij, izvaja pa tudi tuje skladbe, predvsem angleške v spremljavi profesionalnih glasbenikov.
Cilji aktivnosti
- razvijanje melodičnega in ritmičnega posluha
- spoznavanje kulturne dediščine skozi slovensko ljudsko glasbo
- izvajanje skladb v maternem jeziku in tujih jezikih
- funkcioniranje v homogeni skupini
- občutek pripadnosti
- promocija šole
- spoznavanje dijakov z podobnimi interesi - mreženje
- delovanje v skupini in doprinos h končnemu rezultatu - sinergija
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), priprave na zborovska tekmovanja v obliki intenzivnih pevskih vaj na CŠOD
Način izvedbe
- vaje 2 × tedensko po 2 šolski uri celo šolsko leto
- intenzivne vikend vaje na CŠOD (od petka do nedelje)
- novoletni in letni koncert v Unionski dvorani Maribor s tremi ponovitvami
- individualne ure vokalne tehnike
- plesna delavnica 7 × po 3 šolske ure
Rok prijave za dijake:
17.9.2018
Začetek aktivnosti:
17.9.2018
Konec aktivnosti:
21.6.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
120
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
50
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
5
Odgovorni mentor
Polona Meke Ožinger
Sodelujoči mentorji
Maja Lutar