Akademija FERI: Kibernetska varnost v vsakdanjem življenju

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Akademija FERI: Kibernetska varnost v vsakdanjem življenju
Področje
Tehnika
Podpodročja
Računalniške in nove tehnologije
Opis aktivnosti
V okviru aktivnosti bomo obravnavali naslednja področja kibernetske varnosti: (1) upravljanje gesel in orodja za razbijanje gesel; (2) tehnike in nevarnosti socialnega inženirstva ter zasebnostjo na družbenih omrežjih; (3) mrežna varnost in spremljanja mrežnega prometa; (4) orodja za ustvarjanje ter preverjanje digitalnih podpisov; (5) tehnike anonimnega brskanja ter temni splet; (6) koncepti in orodja za skrivanje podatkov (steganografija).
Cilji aktivnosti
- Dijak bo pridobil teoretično znanje o izvidništvu, socialnem inženiringu, digitalnih podpisih, metodah overjanja in geslih.
- Dijak se bo naučil uporabe orodij za kibernetsko varnost, kot so Wireshark, John the Ripper, TOR, Keepass, Actalis, SPO, WHOIS.
- Dijak bo preizkusil delovanje orodja za pregledovanje omrežne komunikacije in primer pregledovanja mrežnega prometa.
- Dijak se bo naučil uporabljati tehnike in orodja za namen skrivanja podatkov (steganografija).
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, V kolikor bo delavnica potekala na fakulteti, bomo za opremo in potreben material poskrbeli na fakulteti. V kolikor bo delavnica potekala na daljavo, bodo udeleženci za udeležbo potrebovali računalnik, na katerega si bodo naložili programe - "priprava računalnika" bo potekala v sklopu delavnice.
Način izvedbe
Delavnica bo izvedena v treh dnevih s po dvema štiriurnima terminoma na dan v skupnem trajanju 24 šolskih ur.
V vsakem izmed 6 sklopov bodo udeleženci v obliki predavanj spoznali teoretične osnove, ki jih bodo aplicirali v praktičnem delu.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
22. 04. 2021
Začetek aktivnosti:
26. 04. 2021
Konec aktivnosti:
28. 04. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
UM FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor // na daljavo (odvisno od epidemiološke situacije)
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
24
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
20
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
20
Odgovorni mentor
asist. Lucija Brezočnik
Sodelujoči mentorji
doc. dr. Lili Nemec Zlatolas
doc. dr. Muhamed Turkanović
asist. Viktor Taneski
doc. dr. Marko Hölbl
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://feri.um.si/akademija-feri/