Akademija FERI: Sobotne delavnice

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Akademija FERI: Sobotne delavnice
Področje
Tehnika
Podpodročja
Logika, Matematika, Računalniške in nove tehnologije, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Sobotne delavnice so kratka predavanja sodelavcev FERI na zanimivo in aktualno temo. Po teoretičnem delu se dijaki pod vodstvom mentorja preizkusijo pri reševanju praktičnega problema (če razvijejo izdelek, ostane ta njihov).
Dijak se lahko udeleži ene, več ali vseh delavnic (glede prijav na posamezne delavnice glej Način izvedbe).
Sobote, naslovi, trajanje in mentorji delavnic:
8.5.21 Je čas za nov splet? Gemini! (8 ur; Leber)
15.5.21 Učinkovito računanje (5 ur; Boškovič, Popič))
22.5.21 Umetna inteligenca - ozadje tehnologije, ki spreminja svet (5 ur; Strnad in ekipa)
29.5.21 Biti ali kvantno biti? Uvod v kvantno razmišljanje in računalništvo (6 ur; Holobar, Frančič)
5.6.21 Kako iz besedila pridobiti znanje, ki ga razume računalnik, da lahko odgovarja na vprašanja (5 ur; Ojsteršek)
Kratka vsebina delavnic je v Daljšem opisu. Kdo so mentorji, pa pri njihovih referencah. Oboje vidite, ko se prijavite na platformo RaST in izberete aktivnost Sobotne delavnice.
Cilji aktivnosti
- Dijakom predstaviti najnovejše dogajanje na področju tehnologij, ki bo vplivalo na razvoj družbe in njenih delov
- Dijakom pokazati in jih motivirati, da pri tem razvoju tudi sami sodelujejo
- Predstaviti različna področja, ki jih lahko združuje ena fakulteta
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
POMEMBNO: PRIJAVA tukaj velja ZA KATEROKOLI od navedenih delavnic. Prijave za posamezne delavnice bo zbiral FERI (dijaki, ki se prijavite tukaj, boste prejeli prijavnice po e-pošti).
Če bo delavnica potekala na fakulteti, bomo za opremo in material poskrbeli na fakulteti.
Če bo potekala na daljavo, bodo udeleženci za delo potrebovali računalnik, na katerega si bodo naložili programe - "priprava računalnika" bo potekala v sklopu delavnice.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
6. 05. 2021
Začetek aktivnosti:
8. 05. 2021
Konec aktivnosti:
5. 06. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
UM FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor // na daljavo (odvisno od epidemiološke situacije)
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
29
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
70
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
70
Odgovorni mentor
doc. dr. Boštjan Vlaovič
Sodelujoči mentorji
red. prof. dr. Aleš Holobar, asist. Aljaž Frančič
izr. prof. dr. Damjan Strnad, doc. dr. Simon Kolmanič, Mitja Žalik, Niko Uremović
asist. Žiga Leber
dr. Milan Ojsteršek
doc. dr. Borko Bošković, Jan Popič
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://feri.um.si/akademija-feri/