Akademija FERI: Raziskovalne naloge

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Akademija FERI: Raziskovalne naloge
Področje
Tehnika
Podpodročja
Fizika, Mediji in javno komuniciranje, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
UM FERI ponuja dijakom sodelovanje pri naslednjih raziskovalnih nalogah:
1. Uporaba formalnih metod za analizo bioloških sistemov (red. prof. Tatjana Kapus)
2. Brezkontaktni prenos električne energije za polnjenje prenosnih naprav in električnih vozil (doc. dr. Miran Rodič)
3. Neinvazivni površinski elektromiogrami v medicini in ergonomiji (red. prof. Aleš Holobar)
4. Vpliv igrifikacije na sprejetost mobilne aplikacije za spoznavanje kulturne dediščine mesta Maribor (doc. dr. Luka Pavlič, doc. dr. Maja Pušnik, doc. dr. Muhamed Turkanović)
5. Raziskovalci Slovenije (doc. dr. Rene Markovič)
Podrobnejši opis posamezne naloge je v Daljšem opisu te aktivnosti, ki je viden na platformi RaST (po prijavi na platformo).
Cilji aktivnosti
- spoznavanje univerzitetnega načina dela in sodelovanje z univerzitetnimi učitelji
- ukvarjanje z najnovejšimi pojavi in tehnologijami
- uporaba znanstvenih raziskovalnih metod (na področju tehnike in tehnologij)
- izdelava intelektualnega dela (raziskovalne naloge)
- sodelovanje na tekmovanjih 2021 in 2022 (npr. Mladi za napredek Maribora/Pomurja, Mladi za Celje ipd.)
Oblike dela
Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
POMEMBNO: Dijak ob prijavi vpiše/preslika naslov naloge, za katero se prijavlja, v polje Motivacijsko pismo v meniju Moj račun (po prijavi na platformo). Svetujemo, da se polji Motivacijsko pismo in Dosežki izpolni s še več informacijami, saj se bo v primeru več prijav, kot je prostih mest za nalogo, dijake izbiralo glede na te informacije.
Po roku za prijave bodo mentorji dijake nagovorili po e-pošti.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
30. 06. 2021
Začetek aktivnosti:
1. 07. 2021
Konec aktivnosti:
31. 12. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
FERI, Koroška cesta 75, Maribor in na daljavo
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
doc. dr. Boštjan Vlaovič
Sodelujoči mentorji
red. prof. Tatjana Kapus
doc. dr. Miran Rodič
red. prof. Aleš Holobar
doc. dr. Luka Pavlič, doc. dr. Maja Pušnik, doc. dr. Muhamed Turkanović
doc. dr. Rene Markovič
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://feri.um.si/akademija-feri/