Izdelaj in objavi svojo igro (Unity)

Techrarium.si
Techrarium.si
Izdelaj in objavi svojo igro (Unity)
Področje
Tehnika
Podpodročja
Fizika, Logika, Matematika, Tuj jezik, Računalniške in nove tehnologije, Glasba, Likovna umetnost in oblikovanje, Inovativnost in podjetnost, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Delavnice so namenjene dijakom, ki jih zanima programiranje, ustvarjanje glasbe, zvočnih efektov, računalniške grafike ali na splošno proces razvoja računalniških iger. Pod vodstvom mentorjev s področja razvoja programske opreme in računalniških iger bodo dijaki v ekipah spoznali razvojni proces računalniške igre od zasnove do deljenja z uporabniki. Vsaka ekipa bo zasnovala in ustvarila računalniško igro, vključno z vso grafiko, glasbo, zvočnimi in vizualnimi učinki, kot tudi programsko logiko. Igro se bo naredilo v okolju Unity, za vektorsko grafično oblikovanje in vizualne učinke se bo uporabljal program Figma, za glasbo in zvočne učinke pa Bosca Ceoil in Audacity.
Cilji aktivnosti
- Udeleženci aktivno sodelujejo v poteku izdelave računalniške igre od zasnove do deljenja z uporabniki: v ekipah ustvarijo računalniško igro, poskrbijo za njeno promocijo ter distribucijo.
- Udeleženci poglobijo svoje znanje na izbranem področju snovanja igre, risanja, animacije, programiranja, glasbe, vizualnih ali zvočnih učinkov.
- Udeleženci poglobijo svoja znanja na področju uporabe računalniških programov, skupinskega projektnega dela, reševanja problemov, medsebojnega sodelovanja in standardnega načina agilnega dela SCRUM, ki je uporabljen v podjetjih.
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
Na začetku udeležencem predstavimo problem, predvidene programe, metode dela in urnik. Delavnica obsega 12 terminov po 5 šolskih ur, pri čemer so 3 ure v terminih 18:00 do 20:15 namenjene delu skupaj z mentorji, 2 uri pa samostojnemu delu. Zadnji dan udeleženci zaključene projekte predstavijo drug drugemu in jih delijo s svojimi prijatelji. Delavnico zaključimo z refleksijo dela.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
12. 05. 2021
Začetek aktivnosti:
14. 05. 2021
Konec aktivnosti:
5. 06. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
Delo na daljavo
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
60
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
9
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
9
Odgovorni mentor
Luka Horvat
Sodelujoči mentorji
Sašo Marković
Martin Fras