Premakni risbo, naredi animacijo!

Filmsko društvo Film Factory
Filmsko društvo Film Factory
Premakni risbo, naredi animacijo!
Področje
Umetnost
Podpodročja
Umetnostna zgodovina, Film, Likovna umetnost in oblikovanje, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Risani film ima danes, ne glede na digitalizacijo, vizualno še vedno veliko značilnosti klasičnega animiranega filma. Z razliko od lutkovnega pa se je v procesu ustvarjanja risanega filma zaradi tega marsikaj spremenilo. Procesi so podobni, kot so bili, a hitrejši in poenostavljeni.
Na delavnici risanega filma bodo udeleženci spoznali osnovne zakonitosti in trike efektivnega animiranja ter samostojno ustvarili kratek animirani film v risani tehniki. Preko ilustracij in animacij bodo udeleženci izkusili kreativni proces, ki je potreben, da čarobno oživimo risani lik.
Glavni mentor delavnice je Timon Leder, profesionalni animator in pedagog, ki je študij na ALUO dopolnil v Franciji, in sicer na Visoki šoli za industrijsko oblikovanje, grafično oblikovanje in oblikovanje interiera ESAG Penninghen ter šoli za animirani film La Poudrière.
Delavnica poteka v produkciji Filmskega društva Film Factory.
Program po dnevih je v Daljšem opisu aktivnosti, ki je viden ob prijavi na to platformo.
Cilji aktivnosti
- spoznati filmski jezik, filmsko terminologijo in različne filmske tehnike,
- podrobneje spoznati področje risanega animiranega filma,
- v praksi spoznati kreativni proces izdelave risanega filma,
- ustvarjati v produktivnem okolju in izkoristiti mentorsko pomoč za samostojno filmsko ustvarjanje,
- ustvariti kratek animirani film in ga premierno predstaviti občinstvu.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
Delavnica bo potekala po spletu oz. v skladu s sproščanjem omejitev socialnih stikov zaradi epidemije oz. po dogovoru z udeleženci.
Delavnica bo potekala po v naprej zastavljenem urniku tri vikende (petek, sobota) in med 29.1. in 28.2.2021 in bo sestavljena in skupnih srečanj, samostojnega dela in post produkcije risanega filma. Delavnico bomo zaključili na premieri. Lokacija in termin premiere bosta določena naknadno. Podroben urnik dela lahko najdete v razdelku Daljši opis.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
15. 01. 2021
Začetek aktivnosti:
29. 01. 2021
Konec aktivnosti:
15. 02. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
Spletna izvedba
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
12
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
12
Odgovorni mentor
Timon Leder
Sodelujoči mentorji
Miha Šubic
Mitja Mlakar
Mojca Pernat
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://facebook.com/FilmSmoothie