Izdelaj in objavi svojo igro!

Techrarium.si
Techrarium.si
Izdelaj in objavi svojo igro!
Področje
Tehnika
Podpodročja
Logika, Matematika, Tuj jezik, Računalniške in nove tehnologije, Glasba, Likovna umetnost in oblikovanje, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Programiranje
Opis aktivnosti
Delavnice so namenjene dijakom, ki jih zanima programiranje, ustvarjanje glasbe, zvočnih efektov, računalniške grafike ali na splošno proces razvoja računalniških iger. Pod vodstvom mentorjev s področja razvoja programske opreme in računalniških iger bodo dijaki v ekipah spoznali razvojni proces računalniške igre od zasnove do deljenja z uporabniki. Vsaka ekipa bo zasnovala in ustvarila računalniško igro, vključno z vso grafiko, glasbo, zvočnimi in vizualnimi efekti, kot tudi programsko logiko. Zasnove iger se bo naredilo v okolju Scratch (programiranje logike), Bosca Ceoil za ustvarjanje glasbe in Asprite/Krita za grafiko in animacije. Na voljo bo tudi delo z naprednejšimi programi, kot so na primer Unity, Photoshop, Inkscape, ipd.
Cilji aktivnosti
- Udeleženci aktivno sodelujejo v poteku izdelave računalniške igre od zasnove do deljenja z uporabniki: v ekipah ustvarijo računalniško igro, poskrbijo za njeno promocijo ter distribucijo.
- Udeleženci poglobijo svoje znanje na izbranem področju snovanja igre, risanja, animacije, programiranja, glasbe, vizualnih ali zvočnih efektov.
- Udeleženci poglobijo svoja znanja na področju uporabe računalniških programov, skupinskega projektnega dela, reševanja problemov, medsebojnega sodelovanja in standardnega načina agilnega dela SCRUM, ki je uporabljen v podjetjih.

Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), Izvajanje na daljavo
Način izvedbe
Na začetku udeležencem predstavimo problem, predvidene programe, metode dela in urnik. Vsak dan, ki ga bomo vnaprej skupaj določili, so mentorji udeležencem na voljo 6 šolskih ur od 16:00 do 20:30. V tem času udeleženci delajo v skupinah po 3 na svojih projektih, mentorji pa jih usmerjajo in jim po potrebi pomagajo. Delavnica traja 6 dni. Zadnji dan udeleženci zaključene projekte predstavijo drug drugemu in jih delijo s svojimi prijatelji. Delavnico zaključimo s pregledom dela.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
27. 01. 2021
Začetek aktivnosti:
1. 02. 2021
Konec aktivnosti:
15. 02. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
Delo na daljavo
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
36
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
9
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
9
Odgovorni mentor
Sašo Markovič
Sodelujoči mentorji
Luka Horvat
Martin Fras
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://smark.netlify.app/