NOVAŠOLA – soustvarjaj dijaško multimedijsko platformo

Ustanova Fundacija Sonda
Ustanova Fundacija Sonda
NOVAŠOLA – soustvarjaj dijaško multimedijsko platformo
Področje
Umetnost
Podpodročja
Mediji in javno komuniciranje, Računalniške in nove tehnologije, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
»NOVAŠOLA« je multimedijska – spletna in odprtokodna platforma za komunikacijo in izobraževanje na daljavo in za ustvarjanje in predstavitev digitalnih AV vsebin, ki jo bodo dijaki ustvarjali in postavili v okviru te aktivnosti. Delovna srečanja in delavnice »NOVEŠOLE« nas bodo peljale od analize stanja v polju digitalnih medijev (od časopisov, blogov, vlogov, radia itd.) do spoznavanja metod in načinov oblikovanja AV vsebin (delavnice z različnimi orodji in vzpostavljanje multimedijske spletne strani in eksperimentalne e-učilnice).
»NOVAŠOLA« je namenjena dijakinjam in dijakom, ki jih zanima ali želijo poglobiti svoja znanja pri analiziranju sodobne družbe, umetnosti in tehnologije ter pri ustvarjanju in distribuciji digitalnih, medijskih in AV vsebin ali z željo po vzpostavljanju digitalnih platform in arhivov.
Cilji aktivnosti
- dijaki se skozi predavanja in srečanja seznanijo s teorijo, zgodovino in stanjem sodobne raziskovalne umetnosti, digitalne tehnologije in stare/nove socialno-medijske krajine;
- dijaki z mentorsko pomočjo pripravijo analizo stanja metod in tehnologije učenja-komunikacije-ustvarjanja in distribucije digitalnih vsebin na daljavo;
- dijaki razvijajo ustvarjalne koncepte produkcije in distribucije digitalnih AV in medijskih vsebin;
- dijaki se skozi delavnice z mentorji naučijo uporabe in ustvarjanja analognih ter digitalnih AV vsebin in razvijajo timski način reševanja problemov skozi sodelovanje z ostalimi udeleženci;
- dijaki ustvarijo delujoče in razvijajočo se spletno-medijsko platformo;
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
- v času omejitev fizičnih stikov bo vse potekalo na daljavo
- redna dvourna (dvo) tedenska srečanja in srečanja po dogovoru
- predavanja vabljenih predavateljev
- praktične delavnice in individualno delo s stalnimi mentorji

K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
17. 12. 2020
Začetek aktivnosti:
18. 12. 2020
Konec aktivnosti:
15. 02. 2021
Kraj in naslov izvajanja:
GT22 – Glavni trg 22, Maribor in preko spleta
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
70
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
Miha Horvat
Sodelujoči mentorji
Matej Modrinjak
Aphra Tesla
Rob Canning
Metka Golec
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://gt22.si/ - http://sonda.kibla.org/fundacija.html