Robotski vikend v Celju

DoxaKey izobraževanje d.o.o.
DoxaKey izobraževanje d.o.o.
Robotski vikend v Celju
Področje
Tehnika
Podpodročja
Fizika, Logika, Računalniške in nove tehnologije, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Robotika
Opis aktivnosti
Delavnice so namenjene dijakom, ki jih zanima tehnika, še bolj pa tistim, ki se z njo že ukvarjajo, bi se radi v njej izpopolnili in celo učili svoje vrstnike.
Dijake bodo vodili mladi mentorji, med njimi tudi študenti. Robotiko in programiranje bodo spoznali preko kreativnih izzivov - naloge so zastavljene tako, da jih po mentorjevem uvodu o potrebnem znanju in namigih glede uporabe posameznih delov (senzorjev), dijaki rešijo samostojno. Dijaki s temi delavicami pridobijo veliko uporabnega znanja za nadaljnjo izobraževalno in karierno pot v tehniki. Pri tem sklepajo nova prijateljstva, ki včasih ostanejo "za vse življenje". Več glav več ve.
Zadnji dan delavnic bomo izvedli tekmovanje z roboti, ki so jih posamezniki ali ekipe sami izdelali in programirali. Za prenosnike in ostalo opremo ter pijačo in prigrizke bo poskrbljeno.
Cilji aktivnosti
• Razvoj logičnega razmišljanja in znanja tehnike
• Spoznavanje robotike skozi zanimive izzive
• Pridobivanje uporabnega znanja in izkušenj za nadaljnjo izobraževalno in karierno pot
• Ekipno delo in izmenjava znanj z vrstniki
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
• 9.10.2020: 15:30-18:30 (spoznavanje robota in njegovega programiranja, sestavljenje nastavkov)
• 10.10.2020: 8:30-15:30 (uporaba senzorjev in sestavljanje tekmovalnega robota; tekmovanje in ocena delavnice)
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
1. 10. 2020
Začetek aktivnosti:
9. 10. 2020
Konec aktivnosti:
10. 10. 2020
Kraj in naslov izvajanja:
Celjski mladinski center (MCC), Mariborska c. 2, 3000 Celje
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
10
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
16
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
16
Odgovorni mentor
Miha Vunderl
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://doxakey.com/education/