PROJEKTOR mladi

Filmsko društvo Film Factory
Filmsko društvo Film Factory
PROJEKTOR mladi
Področje
Umetnost
Podpodročja
Mediji in javno komuniciranje, Film, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
PROJEKTOR MLADI je izobraževanje za mlade filmske talente, ki s pomočjo mentorja pridobijo vse potrebno znanje in informacije, da lažje vstopijo v svet profesionalnega filmskega ustvarjanja. Poteka kot dodatni, vzporedni del izobraževanja PROJEKTOR, ki je namenjen že izkušenim profesionalcem. Mladi s PROJEKTORJEM tako zelo neposredno oz. »na velika vrata« vstopajo v filmsko industrijo.
PROJEKTOR je kontinuirani izobraževalni in povezovalni program, namenjen profesionalizaciji vzhodno-slovenskih AV kreativcev in AV producentov. Družabni večeri v decentraliziranem Mariboru so sestavljeni iz modulov, ki jih izvajajo AV profesionalci iz različnih sektorjev. Ob številnih novih pogledih in znanju, okolje ponuja tudi odlično priložnost za povezovanje oziroma AV “matchmaking”.
Cilji aktivnosti
1. Mladim AV/filmskim ustvarjalcem nuditi izobraževalno, mentorsko in povezovalno platformo, skupino (v člasu aktivnosti in po njej).
2. Pripraviti seznam/brošuro lokalnih mladih AV ustvarjalcev regije.
3. Razviti AV projekte mladih ustvarjalcev.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Primer dobre prakse Okrogla miza
Način izvedbe
URNIK - PROJEKTOR MLADI @ Učilnica, Prešernova ulica 3, 2000 Maribor @ 15:00-17:00
1. TEMA: SERIJE // prestavljeno na junij
2. TEMA: IGRA // 21.4.2020
3. TEMA: SCENARISTIKA // 25.5.2020
4. TEMA: SCENOGRAFIJA; KOSTUMOGRAFIJA IN FILMSKA MASKA // 10.6.2020
5. TEMA: NEAVTORSKI FILMSKI POKLICI // 9.9.2020
Termini delavnic PROJEKTOR so načeloma ob 15:30 en dan za termini PROJEKTOR mladi. Za točne datume in teme glej Daljši opis ob prijavi na aktivnost oz. na platformo (spodaj).
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
10.4.2020
Začetek aktivnosti:
21.4.2020
Konec aktivnosti:
30.11.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Učilnica, Prešernova 3, Maribor (in Center za kreativnost, Vetrinjski dvor in Kibla, vse Maribor)
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
30
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Mojca Pernat
Sodelujoči mentorji
Miha Šubic
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://www.facebook.com/FilmFactoryProduction/