Idejatlon 1860

Steklarna Hrastnik d.o.o.
Steklarna Hrastnik d.o.o.
Idejatlon 1860
Področje
Tehnika
Podpodročja
Ekologija, Logika, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Strojništvo, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Namen Idejatlona je spodbuditi prenos znanja in idej med nadarjenimi mladimi in podjetjem. V okviru projekta RaST bomo izvedli uvodno srečanje (8.10.2020), ki bo z interaktivnimi igrami in ogrevanjem možganov služilo za kreativne priprave udeležencev. Predstavljeni bodo izzivi podjetja (na temo robotizacije in avtomatizacije), nakar bodo dijaki na kratko opisali svoje ideje (na post-it listke), sledi ogled vseh idej in dot voting. Najbolje ovrednotene ideje se izberejo, njihovi kreatorji postanejo vodje timov. Zmagovalna ideja se nagradi.
V okviru uvodnega, kreativnega srečanja bo tudi ogled proizvodnje in strojev, ki predstavljajo prihodnost steklarske industrije. Dogodek bo prilagojen glede na razmere (on-line ali v živo).
Udeleženci potrebujejo le raziskovalno radovednost, veselje do tehnike in timskega dela, za vse ostalo poskrbi Steklarna Hrastnik.
Za vse dodatne informacije je na voljo Leana (leana.tomic@hrastnik1860.com ali 031336806)
Cilji aktivnosti
- razviti logično razmišljanje
- predstaviti in uvesti v delo v tehničnih poklicih
- možnost uresničevanja lastnih idej v ekipi in s podporo mentorja
- uporaba teoretičnih znanj v praksi
Oblike dela
Dan odprtih vrat, Interaktivna delavnica, projektno delo, inovativno produktno delo
Način izvedbe
V okviru projekta RaST bomo izvedli uvodno srečanje (8.10.2020), ki bo z interaktivnimi igrami in ogrevanjem možganov služilo za kreativne priprave udeležencev. Predstavljeni bodo izzivi podjetja (digitalizacija, robotizacija in avtomatizacija). Dogodek je namenjen dijakom tehnične in splošne smeri 3. in 4. letnikov, ki so inovativni in radi ustvarjajo prototipe prihodnosti. Idejni koncept bodo dijaki po dogodku razvijali skupaj z mentorji v okviru šolskih aktivnosti, najboljši bodo nagrajeni.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
30.9.2020
Začetek aktivnosti:
8.10.2020
Konec aktivnosti:
20.11.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Hrastnik, Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
12
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
50
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
50
Odgovorni mentor
Leana Tomič
Sodelujoči mentorji
Žan Povše
Tomaž Skaza
Andrej Funkl
Jaša Polutnik
Timotej Mastnak
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://www.steklarna-hrastnik.si/