Idejatlon 1860

Steklarna Hrastnik d.o.o.
Steklarna Hrastnik d.o.o.
Idejatlon 1860
Področje
Tehnika
Podpodročja
Ekologija, Logika, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Strojništvo, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Učenje učenja, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Namen Idejatlona je spodbuditi prenos znanja in idej med nadarjenimi mladimi in podjetjem. V okviru projekta RaST bomo izvedli uvodno srečanje (3.9.2020), ki bo z interaktivnimi igrami in ogrevanjem možganov služilo za kreativne priprave udeležencev. Predstavljeni bodo izzivi podjetja (na temo robotizacije in avtomatizacije), nakar bodo dijaki na kratko opisali svoje ideje (na post-it listke), sledi ogled vseh idej in dot voting. Najbolje ovrednotene ideje se izberejo, njihovi kreatorji postanejo vodje timov. Zmagovalna ideja se nagradi.
V okviru uvodnega, kreativnega srečanja bo tudi ogled proizvodnje in strojev, ki predstavljajo prihodnost steklarske industrije.
Udeleženci potrebujejo le raziskovalno radovednost, veselje do tehnike in timskega dela, za vse sotalo poskrbi Steklarna Hrastnik.
Cilji aktivnosti
- razviti logično razmišljanje
- predstaviti in uvesti v delo v tehničnih poklicih
- možnost uresničevanja lastnih idej v ekipi in s podporo mentorja
- uporaba teoretičnih znanj v praksi
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), Dan odprtih vrat, Interaktivna delavnica, projektno delo, inovativno produktno delo
Način izvedbe
Idejatlon bo potekal en dan in sicer 3. 9. 2020 v prostorih Steklarne Hrastnik, do koder bo zagotovljen prevoz s srednjih šol udeleženih dijakov.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
24.6.2020
Začetek aktivnosti:
3.9.2020
Konec aktivnosti:
3.9.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Hrastnik, Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
12
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
35
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
35
Odgovorni mentor
Špela Šramel, koordinatorica aktivnosti, kadrovski
Sodelujoči mentorji
Albin Bajda, vodja oddelka Tehnologija kontrolnih strojev
Mustafa Čajić, vodja proizvodnje
Andrej Funkl, vodja razvojnega oddelka
Jaša Polutnik, vodja projektne pisarne
Leana Tomić, vodja projektov v kadrovskem oddelku
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://www.steklarna-hrastnik.si/