Brezplačna udeležba na World Schools Debate Academy (WSDA)

Za in proti, zavod za kulturo dialoga
Za in proti, zavod za kulturo dialoga
Brezplačna udeležba na World Schools Debate Academy (WSDA)
Področje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Podpodročja
Logika, Mediji in javno komuniciranje, Tuj jezik, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Informacijska in medijska pismenost, Strateško mišljenje, Globalno in aktivno državljanstvo
Opis aktivnosti
Za in proti, zavod za kulturo dialoga (ZIP) organizira že 12. leto zapored Mednarodno debatno akademijo (WSDA). Na tem 8-dnevnem dogodku več kot 200 udeležencev iz 40 držav sodeluje na intenzivnih debatnih predavanjih in delavnicah ter mednarodnem debatnem turnirju.
Med dijakinjami in dijaki, ki se bodo do 15. 4. 2020 prijavili tukaj na WSDA, jih bomo izbrali 10, ki jim bomo udeležbo (program, namestitev, prehrano) v celoti krili iz sredstev projekta RaST. Izbor med prijavljenimi bo opravil ZIP na podlagi dosedanjih dosežkov in motivacijskega pisma (MP), kar oboje dijaki vnesejo v svoj profil na platformi. Pri izbiri bodo imeli prednost najboljši debaterji (če dosežki do sedaj niso bili možni, poskušajte prepričati z MP), debaterji s šol/debatnih klubov, ki v preteklosti svojim debaterjem niso omogočali udeležbe na debatnih aktivnostih (navedite v dosežkih/MP), ter debaterji s šol kohezijske regije Vzhodna Slovenija (http://www.projekt-rast.si/o-projektu).
Cilji aktivnosti
- Izbrali bomo 10 dijakinj/dijakov, ki se bodo brezplačno udeležili poletne akademije WSDA 2020
Za izbrane dijakinje/dijake:
- Delo s svetovno priznanimi mednarodnimi debatnimi mentorji
- Delo v mednarodnem in medkulturnem okolju v sodelovanju z nadarjenimi debaterji iz celega sveta
- Strokovna priprava na teme, ki bodo predvidoma na izbranem mednarodnem tekmovanju
- Zastopanje Slovenije ali svoje regije na mednarodnem debatnem tekmovanju
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Priprave na tekmovanja iz znanj, Formalne debate v WSDC debatnem formatu
Način izvedbe
- 10 predavanj na temo debatne teorije in mehkih veščin
- 7 izbirnih vsebinskih delavnic poveznih z aktualno družbeno problematiko
- 8 delavnic / moderiranih debatnih vaj za urjenje mehkih veščin
- 8 formalnih tekmovalnih debat za vajo
- 4 socialno-spoznavne in "team-building" aktivnosti
- mednarodni debatni turnir: 6 debatnih krogov in četrfinale / polfinale / finale
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
15.4.2020
Začetek aktivnosti:
21.6.2020
Konec aktivnosti:
28.6.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Kranjska Gora (Borovška cesta 100, 4280 Kranjska Gora, Slovenija)
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
80
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Miha Andrič
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://www.zainproti.com