Matematično raziskovalno srečanje MaRS 2020

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Matematično raziskovalno srečanje MaRS 2020
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Logika, Matematika, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Matematično raziskovalno srečanje (MaRS) je srednješolski raziskovalni tabor s področja matematike. Program je primeren za vse dijake, ki jih zanima matematika, uspeh na tekmovanjih ni pogoj za udeležbo. Tabor ima že 14-letno tradicijo, letos pa bo prvič zaradi Covid19 izveden na daljavo. Osrednja dejavnost na taboru je delo na projektih. Le-to poteka v manjših skupinah ob pomoči mentorjev, rezultate pa se predstavi ob zaključku tabora. Teme projektov so prilagojene interesom in predznanju udeležencev (http://mars.dmfa.si/povzetki-projektov/). Dva večera bosta s predavanji popestrila ugledna matematika dr. Đorđe Baralić iz Srbske akademije znanosti in umetnosti ter dr. Lucijan Plevnik iz FMF UL. Stroške krijeta projekta RaST in SKOZ iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, finančno nas podpirata tudi FNM UM ter DMFA Slovenije. Več o mentorjih, predavateljih in druženju izveste na http://mars.dmfa.si.
Cilji aktivnosti
- pridobiti izkušnje matematičnega raziskovanja v skupini
- spoznati urejevalnik matematičnih besedil Latex in v njem napisati sestavek
- pridobiti veščine natančnega matematičnega izražanja in opraviti predstavitev matematične teme
- spoznati zanimive matematične koncepte, probleme in rešitve
- druženje s sovrstniki, ki imajo veselje do matematike
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
3 dnevni tabor, izvedba preko spleta,
2 predavanji dolgi do 60 min,
projektno delo v dveh skupinah: 8 x 45 min + samostojno delo, skupno približno 16 ur,
uvodna in zaključna prireditev, skupno 2 uri
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
1. 06. 2020
Začetek aktivnosti:
28. 07. 2020
Konec aktivnosti:
30. 07. 2020
Kraj in naslov izvajanja:
Spletna izvedba
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
20
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
25
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
25
Odgovorni mentor
David Gajser
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://mars.dmfa.si