Akademija FERI - Od zabavne elektronike do satelita

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Akademija FERI - Od zabavne elektronike do satelita
Področje
Tehnika
Podpodročja
Astronomija, Fizika, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Vesolje
Opis aktivnosti
Namen delavnice iz področja elektronike je udeležencem na poljuden in zabaven način v sproščenem okolju predstaviti tehniko, elektroniko in programiranje mikrokrmilnikov v elektroniki. Udeleženci bodo v času preživetem na delavnici na zabaven način spoznavali elektroniko skozi izgradnje lastne vremenske postaje, katera bo meri količino padavin, temperaturo, smer in hitrost vetra ter vse podatke brezžično preko povezave WiFi posredovala na spletno stran, kjer lahko podatke spremljamo. Dijakom bo predstavljen laboratorij, oprema in način kako se lahko tudi elektronika znajde v vesolju. Spoznali bomo nekaj o izgradnji vesoljskega plovila, si ogledali čisto sobo kjer se gradi vesoljski satelit ter si ogledali nekaj elektronskih podsistemov satelita.
Cilji aktivnosti
Dijak se bodo na začetku spoznal z pojmom inženirstva in elektronike kot takšne, kje vse se pojavlja in kaj z njo počnemo, vse od zabavne elektronike pa do satelitov v vesolju. Nadaljevanje delavnice je usmerjene v elektroniko, poljudnem poznavanju elektronike, spoznavanju čemu in kako jo lahko uporabljamo, na praktičnem primeru izgradnje vremenske postaje. Spoznali bomo elektronske komponente, spajkali, postajo sestavili, programirali mikrokrmilnike in jo brezžično preko povezave WiFi povezali v splet kjer bomo spremljali parametre, ki jih postaja daje; količina padavin, temperatura, smer vetra in hitrost vetra. Izdelano tiskano vezje vremenske postaje ostane v lasti vsakega udeleženca, da si lahko doma vzpostavi lastno vremensko postajo.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), Krepitev kompetenc kolektivnega dela, timsko sodelovanje
Način izvedbe
Na začetku bodo pojmi inženirstva elektronike podani v obliki predavanja, V nadaljevanju se bo spoznalo osnovne gradnike elektronike, praktično bomo spoznali gradnike s katerimi bomo gradili vremensko postajo. Udeleženci se bodo v živo soočili z elektronskimi elementi. V skupini se bomo sestavili tiskanega vezja, spajkali na moderni način s profesionalno pečico na vroč zrak, programirali mikrokrmilnke in izdelali vremenske postaje, katero bomo tudi preizkusili ter povezali v svetovni splet.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
22.2.2020
Začetek aktivnosti:
24.2.2020
Konec aktivnosti:
28.2.2020
Kraj in naslov izvajanja:
UM FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
25
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
12
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
12
Odgovorni mentor
Asist. Gregor Nikolić, mag. inž. el.
Sodelujoči mentorji
doc. dr. Marko Kos
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://elektronika.um.si/