Akademija FERI - IoT in mobilne aplikacije

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Akademija FERI - IoT in mobilne aplikacije
Področje
Tehnika
Podpodročja
Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Telekomunikacije
Opis aktivnosti
Vsebina zimske počitniške šole IoT in mobilne aplikacije je organizirana v tri sklope:
- gradniki interneta stvari (IoT),
- omrežje IoT, in
- mobilna aplikacija za IoT.
V prvem sklopu dijaki spoznajo, kaj vse sestavlja Internet stvari. V drugem sklopu se seznanijo z osnovnimi načini povezovanja gradnikov IoT v omrežje in v tretjem sklopu IoT gradnike integrirajo in izdelajo atraktivno mobilno aplikacijo, ki sprejema podatke iz IoT modula ter jih prikazuje na prijazen in interaktiven način.
Pri tem se udeleženci naučijo programirati v okolju Android.
Potek delavnice je pripravljen tako, da predznanje ni potrebno.
Cilji aktivnosti
- Dijak spozna eno izmed najatraktivnejših področij sodobnih telekomunikacij - Internet stvari (IoT)
- Dijak na praktičnem primeru spozna vse korake razvoja IoT sistema, ki ga tudi razvije
- Dijak preko skupnega aktivnega učenja rešuje aktualne probleme v telekomunikacijah
- Dijak spozna gradnike ter protokole IoT, kar je osnova za vzpostavitev IoT sistemov
- Dijak smiselno poveže strojno in programsko opremo ter samostojno izdela atraktivno mobilno aplikacijo ter se nauči programiranja v okolju Android
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
Zimska počitniška šola na temo IoT in mobilnih aplikacij poteka tri dni. Na začetku udeleženci v obliki predavanj spoznajo teoretične osnove sodobnih telekomunikacij, tehnologijo IoT ter koncepte in metode razvoja mobilnih aplikacij. Po spoznavanju vsebine dijaki samostojno izdelajo lasten projektni izdelek v obliki atraktivne IoT aplikacije. Za vso opremo in materiale poskrbi izvajalec delavnice. Udeleženci potrebujejo le raziskovalno radovednost, veselje do tehnike in timskega dela.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
24.2.2020
Začetek aktivnosti:
26.2.2020
Konec aktivnosti:
28.2.2020
Kraj in naslov izvajanja:
UM FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
15
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
18
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
18
Odgovorni mentor
Danilo Zimšek
Sodelujoči mentorji
Grega Močnik
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://telekomunikacije.um.si/zimska-sola