Akademija FERI: Razvoj inteligentnih mobilnih aplikacij s podporo veriženja blokov

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Akademija FERI: Razvoj inteligentnih mobilnih aplikacij s podporo veriženja blokov
Področje
Tehnika
Podpodročja
Računalniške in nove tehnologije
Opis aktivnosti
V sklopu delavnice bodo udeleženci razvijali mobilno aplikacijo za sistem Android ob uporabi programskega jezika Kotlin in zalednega sistema Firebase. Spoznali in uporabili bodo napredne koncepte strojnega učenja za prepoznavo objektov na fotografijah in tehnologijo veriženja blokov za zaupanja vredno trajno hranjenje podatkov ter generiranje unikatnih navideznih kripto-žetonov.
Cilji aktivnosti
- dijak bo pridobil teoretično in praktično znanje iz specifik razvoja za mobilne naprave Android;
- dijak se bo naučil osnov programskega jezika Kotlin;
- dijak se bo naučil vzpostavitve in nastavitev zalednega sistema Firebase v namen upravljanja podatkov v oblačni storitvi ter uporabe storitev strojnega učenja v oblaku;
- dijak bo pridobil teoretično znanje o umetni inteligenci;
- dijak bo preizkusil delovanje algoritmov in pristopov umetne inteligence;
- dijak bo pridobil teoretično znanje o tehnologiji veriženja blokov (ang. blockchain);
- dijak bo ustvaril svoj kripto-žeton;
- po zaključku delavnice vsi razviti izdelki ostanejo trajna last dijaka
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
- Delavnica je načrtovana za 15 udeležencev.
- Delavnica bo izvedena v treh dnevih s po dvema štiriurnima terminoma na dan v skupnem trajanju 24 šolskih ur.
- Delavnica se bo izvajala v prostorih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru.
- Izbrani udeleženci bodo vsa podrobna navodila glede izvedbe dobili približno mesec dni pred začetkom delavnice.
- Po zaključku delavnice vsi razviti izde
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
23. 10. 2019
Začetek aktivnosti:
25. 10. 2019
Konec aktivnosti:
27. 10. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
24
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
asist. Lucija Brezočnik
Sodelujoči mentorji
doc. dr. Luka Pavlič
doc. dr. Sašo Karakatič
doc. dr. Muhamed Turkanović
asist. Lucija Brezočnik
asist. Patrik Rek
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://feri.um.si/