Jesenski likovni tabor 2019

Nina Šulin, samozaposlena v kulturi
Nina Šulin, samozaposlena v kulturi
Jesenski likovni tabor 2019
Področje
Umetnost
Podpodročja
Dediščina (kulturna in naravna), Etnologija, Umetnostna zgodovina, Likovna umetnost in oblikovanje, Literarna umetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Likovna teorija
Opis aktivnosti
Likovni tabor je 3 dnevna likovna delavnica namenjena dijakom, ki jih zanima upodabljajoča umetnost in želijo prosti čas preživeti odmaknjeni od civilizacije: le v stiku z umetnostjo, samim seboj in v družbi dijakov, ki jih prav tako zanima umetnost.
Na taboru se bomo posvetili slikarstvu in grafiki.
Slikarska naloga bo zajemala osnove lepopisja in različnih kaligrafskih tehnik. Natančneje se bomo spoznali z uncialo, karolinško minuskulo in majuskulo ter spoznali različno knjižno okrasje.
Grafična likovna naloga bo namenjena spoznavanju tehnike visokega tiska, stopenjski obdelavi grafične matrice in ročnega tiska.
Likovni nalogi bosta prehajali ena v drugo in nadgrajevali ustvarjalno delo v koherentno celoto.
Cilji aktivnosti
- spoznvanje in udejanjanje lepopisja, različnih vrst klasičnih kaligrafskih pisav ter tradicionalnega knjižnega okrasja;
- spoznavanje in udejanjanje različnih možnosti barvne grafike;
- razvijali in ponotranjalili bomo občutek za lepoto okrog nas, vzpodbujali kritično mišljenje o okolici in lastni ustvarjalnosti ter z opazovanjem privzgajali čut za natančnost, ki ga bomo s pridom vpletali v naše delo;
- druženjem z dijaki(njami) s podobnimi/enakimi interesi, izmenjava likovnih izkušenj in širjenje ustvarjalnega mišljenja v vsakdanje življenje;
Oblike dela
Tabor ali poletna/zimska šola
Način izvedbe
Likovni tabor bo potekal tri dni v prijetnem okolju, oddaljen od civilizacije in motenj, ki bi moteče vplivali na ustvarjanje. Skupnim navodilom bo sledilo individualno delo. Idividualni pristop povečuje ustvarjalni potencial dijakov in omogoča hitrejše ter intenzivnejše napredovanje tako v izrazni moči kot tudi v ustvarjalni kondiciji. Prosti čas bomo posvetili različnim družabnim dejavnostim in druženju.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
21. 10. 2019
Začetek aktivnosti:
28. 10. 2019
Konec aktivnosti:
30. 10. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Domačija Firbas, Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
30
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
12
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
12
Odgovorni mentor
Nina Šulin
Sodelujoči mentorji
Natalija Juhart