PrviZbor

Prva gimnazija Maribor
Prva gimnazija Maribor
PrviZbor
Področje
Umetnost
Podpodročja
Dediščina (kulturna in naravna), Slovenščina, Tuj jezik, Umetnostna zgodovina, Film, Glasba, Petje, Ples, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, /
Opis aktivnosti
Prvi zbor deluje od leta 2012 v različnih zasedbah in sicer kot Mladinski pevski zbor Prve gimnazije Maribor, Moška vokalna zasedba Prve gimnazije Maribor in Dekliški zbor Prve gimnazije Maribor. Umetniški vodji zasedb sta profesorici Polona Meke Ožinger in Maja Lutar. Zbor se vsako leto uspešno predstavi na območni reviji mladinskih pevskih zborov, decembra pripravi novoletni koncert, maja pa tradicionalni letni koncert. Udeležuje se srečanj zborov klasičnih gimnazij, mednarodnih projektov in zborovskih tekmovanj.
Glasbeni repertoar zbora je sestavljen iz slovenskih ljudskih ter umetnih pesmi iz različnih glasbenih obdobij, izvaja pa tudi tuje skladbe, predvsem angleške v spremljavi profesionalnih glasbenikov.
Cilji aktivnosti
- razvijanje melodičnega in ritmičnega posluha skozi petje
- povezovanje, timsko delo (vsak člen je pomemben), delovanje v homogeni skupini
- razvijanje odgovornosti
- spoznavanje nastopanja in krepitev samozavesti
- spoznavanje kulturne dediščine skozi slovensko zborovsko literaturo ter spoznavanje svetovne zborovske literature
- promocija šole
- spoznavanje dijakov z podobnimi interesi - mreženje
- delovanje v skupini in doprinos h končnemu rezultatu - sinergija
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), praktične vaje en krat tedensko, individualne vaje vokalne tehnike, intenzivne pevske vaje
Način izvedbe
A ktivnost traja skozi vso šolsko leto. Vaje potekajo en krat na teden po štiri šolske ure, po potrebi izvajamo intenzivne pevske vaje ob sobotah po pet šolskih ur, en krat v šolskem letu izvedemo intenzivne pevske vaje na CŠOD od petka do nedelje. Po potrebi potekajo vaje iz vokalne tehnike (zunanji izvajalec). Pred nastopom potekajo celodnevne pevske vaje ter generalka na dan nastopa.
Izvajali bomo koncerte v okviru šole in izven (novoletni koncert, letni koncert)...
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
30.9.2020
Začetek aktivnosti:
30.9.2020
Konec aktivnosti:
31.12.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor, Trg generala Maistra 1, Prva gimnazija Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
140
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
55
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
28
Odgovorni mentor
Polona Meke Ožinger
Sodelujoči mentorji
Maja Lutar