MUN klub

Prva gimnazija Maribor
Prva gimnazija Maribor
MUN klub
Področje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Podpodročja
Ekologija, Antropologija, Ekonomija, Etnologija, Filozofija, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest
Opis aktivnosti
MUN klub je šolska aktivnost po vzoru Model United Nations, namenjena razpravi učencev o aktualni družbeni problematiki, s katero se srečujejo doma in po svetu. To je akademska simulacija razprav in pogajanj v organih Združenih narodov. Srečanja mladih so namenjena premisleku o političnih, ekonomskih in drugih globalnih izzivih, ki pestijo svet, naša naloga pa je, da postanemo aktivni državljani, usmerjeni v splošno družbeno korist in ne zgolj v uresničevanje osebnih interesov. Ker se vsebine ni mogoče preprosto naučiti, je potrebno razvijati tudi sposobnost kritičnega mišljenja, z namenom učinkovitejšega udejstvovanja v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju. Naša dejavnost pa ne bo ostala le v okvirjih šolskih klopi, marveč se bomo udeležili mednarodnih MUN (Model United Nations) konferenc tako doma, kakor po svetu, da bi lahko bistrili svoje znanje z učenci iz vsega sveta.
Cilji aktivnosti
- Sposobnost kritičnega mišljenja,
- sposobnost javnega nastopanja in zagovarjanja stališč,
- timsko delo,
- učenje tujega jezika,
- spoznavanje aktualne družbene problematike
Oblike dela
Predavanja, Delavnice
Način izvedbe
- Srečanja bodo potekala enkrat tedensko po eno šolsko uro, pred MUNLawS konferencami pa vsak dan.
- Dijaki bodo imeli individualno pomoč pri učenju angleškega jezika
- Učitelja sociologije in filozofije bova pomagala pri pripravah
- Kakor do sedaj, bomo tudi letos vključili profesorje iz fakultet, da nam pomagajo pri pripravah
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
30.9.2020
Začetek aktivnosti:
30.9.2020
Konec aktivnosti:
18.12.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Prva gimnazija Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
8
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
8
Odgovorni mentor
Miha Debenak
Sodelujoči mentorji
Blanka Pokeršnik
Nina Koper