Likovna kolonija Malek

Gimnazija Ormož
Gimnazija Ormož
Likovna kolonija Malek
Področje
Umetnost
Podpodročja
Dediščina (kulturna in naravna), Fotografija, Likovna umetnost in oblikovanje, /
Opis aktivnosti
Na idilični lokaciji zidanice Malek, katero obdajajo griči Jeruzalemsko-ormoških goric, bo potekala likovna kolonija za nadarjene dijake, katere zanima likovno ustvarjanje ali pri njem zgolj uživajo. Dijakom se bodo pridružili tudi likovno nadarjeni učenci zadnje triade okoliških šol, ki bodo dobili možnost ustvarjanja skupaj z dijaki. Mentorstvo na koloniji bo nudila akademska slikarka, bivša dijakinja Gimnazije Ormož.
Cilji aktivnosti
Dijaki:
- spoznavajo kulturno in naravno dediščino Krajinskega parka Jeruzalemsko-ormoških goric.
- razvijajo in bogatijo domišljijo, likovno mišljenje ter opazovalne spretnosti.
- razvijajo zmožnost upodabljanja lastnih idej in sposobnost zagovarjanja ustvarjenega.
- navajajo se na samostojno izbiro oblikovalnih strategij.
- z ustvarjanjem v naravnem okolju spoznavajo in razumevajo soodvisnost človekovega delovanja in narave.
Oblike dela
, Likovna kolonija
Način izvedbe
Izvedba likovne kolonije bo trajala 2 dni, predvidoma 9 in 10. oktobra 2020. Konec oktobra 2020 bo potekala otvoritev razstave nastalih del in sicer v prostorih Bele dvorane Grajske pristave Ormož, ali v avli Občine Ormož.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
15.9.2020
Začetek aktivnosti:
16.9.2020
Konec aktivnosti:
13.11.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Zidanica Malek, Svetinje 22, 2259 Ivanjkovci
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
16
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
5
Odgovorni mentor
Janja Rudolf