Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor

II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor
Področje
Umetnost
Podpodročja
Glasba, Gledališče, Petje, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija
Opis aktivnosti
Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor ima že dolgoletno tradicijo. Leta 1960 ga je ustanovila prof. Joža Ambrož in ga uspešno vodila dobrih 10 let. Iz njegovih vrst se je razvil gimnazijski Oktet Miloša Zidanška, kasneje vsem dobro znani Mariborski oktet. Nadaljnjih 20 let je zbor vodil prof. Tone Žuraj in za njim Valerija Vreča (takrat Nemec). V tem času so izpeljali številne nastope doma in v tujini. Potem se je zbor prelevil v manjšo komorno skupino, poimenovano Afro zborček, ki jo je vodil filozof Gorazd Andrejč. V šolskem letu 2005/06 je na gimnaziji zaživela Druga vokalna skupina, ki jo je ustanovil prof. Viljem Babič. Ta se je že naslednje leto spremenila v mešano zasedbo in trenutno v zboru prepeva 57 pevk in pevcev. Zbor je v teh letih sodeloval v mnogih projektih, imel več celovečernih koncertov, sodeloval z drugimi gimnazijskimi zbori, nastopal v šoli in izven nje ter začel dobivati mednarodna priznanja in nagrade.
Cilji aktivnosti
- petje v štiriglasju, pet- in večglasju tudi z instrumentalno spremljavo,
- usvojiti temeljne osnove zborovske vokalne tehnike,
- izostriti in pridobiti harmonski posluh za petje in poslušanje,
- spoznati osnove glasbene teorije in notnega zapisa,
- samoorganizacija in samodisciplina prostega/izvenšolskega časa,
- naučiti se javnega nastopa z odrskim gibom,
- samostojno, solistično petje in petje v kvartetu.
Oblike dela
Delavnice, vaje, pevske priprave, korepeticije, šola vokalne tehnike
Način izvedbe
- vaje1 x tedensko 4 šolske ure in vsako 1 soboto v mesecu 4 šolske ure
- korepiticijske vaje od marca na daljavo (Meet) v manjših skupinah po 6 dijakov, v septembru ponovno v živo v polovični zasedbi v amfiteatru
- vokalni intenzivni trodnevni tabor konec avgusta z delavnico vokalne tehnike
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
28.9.2020
Začetek aktivnosti:
28.9.2020
Konec aktivnosti:
24.12.2020
Kraj in naslov izvajanja:
II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
170
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
82
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
52
Odgovorni mentor
Viljem Babič, prof.