Glasbeno-gledališki studio

III. gimnazija Maribor
III. gimnazija Maribor
Glasbeno-gledališki studio
Področje
Umetnost
Podpodročja
Slovenščina, Glasba, Gledališče, Literarna umetnost, Petje
Opis aktivnosti
Glasbeno-scenski studio III. gimnazije Maribor bo v šolskem letu 2019/2020 in 2020/2021 ob ponovitvah lanske predstave Man In Black o življenju in glasbi Johnnya Casha pripravil premierno uprizoritev glasbeno-scenske predstave z naslovom Blagor kralju v deželi hlapcev in glasbene pravljice Maček Muri.
Odlomki iz štirih dram I. Cankarja (Za narodov blagor, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Hlapci, Kralj na Betajnovi) bodo tematsko povezani v zaokroženo predstavo. Vodilni motivi izbranih besedil bodo podprti z glasbo, ki bo interpretirala, dopolnjevala in nadgrajevala literarne pomene. Glavni cilj projekta je približati Cankarja mladim in iskati odgovore na vprašanja, kaj Cankar danes mladim pomeni in kako jih nagovarja.
Dramatizirana glasbena pravljica K. Koviča Maček Muri bo opremljena s priredbami songov J. Novaka. Premieri v Lutkovnem gledališču bodo sledila gostovanja po mariborskih vrtcih in osnovnih šolah ter predstava v Vetrinjskem dvoru na festivalu Vilinsko mesto.
Cilji aktivnosti
Dijaki:
- spoznajo temeljne korake gledališke uprizoritve, posebej dramaturški funkciji razčlenjevanja in povezovanja na osnovi vodilnih motivov v več delih istega avtorja (I. Cankar);
- spoznajo proces komponiranja in aranžiranja glasbenih del, njihovo oblikovno zgradbo, zakonitosti vodenja melodije, gradnje ritmov in harmonije, improvizacije, oblikovanja dinamike in agogike ter instrumentalizacije;
- razvijajo tehniko petja in igranja na glasbila ter muzikalnost pri interpretaciji glasbenih delov predstave;
- doživijo in spoznajo interakcijo med dramskim besedilom in glasbo ter njeno vlogo pri interpretaciji literarnih pomenov;
- se soočijo z aktualizacijo in problematizacijo Cankarjevih idej v sodobnosti.
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), Predstave, gostovanja
Način izvedbe
oktober, november: ločene vaje (Blagor kralju v deželi hlapcev, Maček Muri);
december - februar: skupne vaje, obnov. vaje in predstave Man In Black, predstava Blagor kralju v deželi hlapcev v dveh delih (19. 12. in 4. 2.), Maček Muri (odlomek, 14., 15. 2);
marec - junij: vaje preko ZOOM-a;
september - december: obnovitvene vaje, premieri Blagor kralju v deželi hlapcev (SNG) in Maček Muri (LGM), ponovitve (SNG, Vizije, Berideli, Vilinsko mesto, predstave po vrtcih in šolah
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
20.9.2020
Začetek aktivnosti:
20.9.2020
Konec aktivnosti:
23.12.2020
Kraj in naslov izvajanja:
III. gimnazija Maribor, Gosposvetska c. 4, Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
298
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
23
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
23
Odgovorni mentor
Ivica Knez
Sodelujoči mentorji
Vid Turica
Žan Hauptman