Druga scena

II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Druga scena
Področje
Umetnost
Podpodročja
Slovenščina, Glasba, Gledališče, Likovna umetnost in oblikovanje, Literarna umetnost
Opis aktivnosti
Gledališče Druga scena v sezoni 2018/2019 pripravlja uprizoritev naturalistične drame norveškega pisca Henrika Ibsena Hiša lutk, ki je v slovenskem literarno-gledališkem prostoru bolj poznana pod naslovom Nora. Uprizoritev sledi Ibsenovi viziji, da bolj kot (zgolj) na problematiko pravic žensk ob začetku 20. stoletja sledi vprašanju svobode in individualnosti posameznika, ujetega v kolesje sistema, ki ga vzpostavlja družba s svojo navidezno moralno držo. Družbena stvarnost tako s svojo dvojno podobo, idealno zunanjo in sprevrženo notranjo, povzroča moralna trenja, in posameznik se ji lahko ukloni ali pa - kot je storila Nora - se ji upre in vse 'pravno-formalne' moralne vzorce zavrne. Druga scena s predstavo Hiša lutk tako opozarja na problem svobodne identitete slehernika in kliče k moralni prenovi v materializem in potrošništvo vpete sodobne družbe.
Cilji aktivnosti
Dijaki:
- raziskujejo dramsko besedilo (literarno predlogo) in se podrobno seznanijo z njim, se vživijo v dramske like in jih samostojno interpretirajo,
- se urijo v odrski izreki, izvajajo vaje za dihanje, govor in prostorsko gibanje, izdelajo glasbeno, likovno, tehnično in scensko podobo predstave,
- preidejo vse faze ustvarjanja gledališke predstave in so v njih vseskozi vpeti kot aktivni soustvarjalci in soustvarjalci,
- ob igranju razvijajo kompetence sodelovalnega učenja, skupinske dinamike in vseživljenjskega učenja, ki ga gledališče ponuja.
Oblike dela
Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
- vaje 2-krat tedensko po 3 ure
- od začetka oktobra 2018 do konca aprila 2019
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki šole izvajalke
Rok prijave za dijake:
1. 10. 2018
Začetek aktivnosti:
1. 10. 2018
Konec aktivnosti:
30. 04. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
150
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
8
Odgovorni mentor
Drago Meglič
Sodelujoči mentorji
Jan Krmelj
Miri Strnad