Pazi, snemamo! Filmska šola II. gimnazije

II. gimnazija Maribor
II. gimnazija Maribor
Pazi, snemamo! Filmska šola II. gimnazije
Področje
Umetnost
Podpodročja
Logistika in promet, Film, Fotografija, Glasba, Gledališče, Likovna umetnost in oblikovanje, Literarna umetnost, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Filmska šola II. gimnazije je kulturno-izobraževalni program, ki sistematično, celovito in obenem lahkotno izobražuje mlade za ustvarjanje kratkih filmov (igrana, dokumentarna in video produkcija). Običajno traja 4 mesece (februar - maj).
Teoretični in praktični del vodi ekipa mladih, a prekaljenih “filmskih mačkonov” iz društva Film Factory. Z njimi sodelujemo že 10. šolsko leto. Igralce mentorsko vodi gledališki in filmski igralec Jurij Drevenšek.
Cilj vsakoletnega druženja so končni izdelki - kratki igrani filmi (3/4).

Vsebinska, tehnična in izvedbena raven vsakoletne produkcije vedno znova preseneča, saj filmi opazno presegajo amatersko oz. ljubiteljsko stopnjo. Naši filmi so žanrsko pestri, vizualno pogosto drzni in slogovno eksperimentalni.
Cilji aktivnosti
Cilji so:

- seznanitev z osnovami filmske scenaristike: oblika in vsebina filmskega scenarija
- prilagoditev scenarija za potrebe filma: zgodboris in snemalna knjiga
- usvajanje elementov filmske igre (govor, mimika, gib, telo v prostoru ...)
- usvajanje tehničnih elementov snemanja (delo s kamero, svetloba, ostrina, zorni kot ...)
- usvajanje elementov snemanja zvoka
- sodelovanje in skupinsko delo
- načrtovanja in improvizacija (terensko delo)
- montaža in postprodukcija
- predstavljanje filmov javnosti
- "marketing" filmov (prijavljanje na domače in mednarodne mladinske festivale kratkega filma).
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Filmski vikend kot kombinacija tabora in terenskega dela z udeležbo.
Način izvedbe
Filmska šola traja od februarja do maja 2020. Srečanja so enkrat tedensko - predavanja obsegajo 3 šolske ure.
Delavniški del: praktično in intenzivno delo z igralci ( profesionalni igralec Jurij Drevenšek) ter s snemalci (kamera, zvok).
Snemanje oz. terensko delo v Planici/Tamarju - ustaljena oblika podaljšanega filmskega vikenda (sredi aprila).
Montaža in postprodukcija: 3-4 srečanja od konca aprila do sredine maja.
Premiera novih filmov bo sredi maja v amfiteatru II. gimnazije.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
25.1.2020
Začetek aktivnosti:
30.1.2020
Konec aktivnosti:
29.5.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor (II. gimnazija Maribor) - prvi del; Planica/Tamar - drugi del
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
100
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
25
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
16
Odgovorni mentor
Gorazd Beranič Senegačnik
Sodelujoči mentorji
Film Factory (filmsko društvo): Mojca Pernat, Miha Šubic, Mitja Mlakar; Jurij Drevenšek (igralec)
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://www.filmskasola.si/