Debatni klub

Prva gimnazija Maribor
Prva gimnazija Maribor
Debatni klub
Področje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Podpodročja
Ekologija, Antropologija, Filozofija, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Retorika in predstavitve
Opis aktivnosti
Dijaki bodo v debatne klubu z razvijanjem sposobnosti kritičnega mišljenja iskali rešitve za različne probleme sodobne družbe. V timskem delu se bodo kalili v javnem nastopanju. Poleg rednih klubskih srečanj, namenjenih pridobivanju znanja v argumentiranju in oblikovanju debatnih ekip, se bomo udeležili debatnih turnirjev doma in po svetu. Organizirali bomo tudi brezplačne interaktivne delavnice. Gre za kratka predavanja, veliko vaj in nastopov - udeleženci in udeleženke pripravijo govore, nastopijo v krajših debatah. Gostili bomo predavatelje iz vrst najboljših debaterjev.
Cilji aktivnosti
- Debata razvija kritično mišljenje in argumentacijske sposobnosti,
- veščine javnega nastopanja,
- je odlična metoda za pridobivanje znanja,
- usposablja mlade za timsko delo in jih uči,
- kako najti rešitve za različne probleme sodobne družbe.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Priprave na tekmovanja iz znanj
Način izvedbe
- Redna klubska srečanja bodo potekala enkrat tedensko, eno šolsko uro, pred tekmovanji pa vsak dan.
- Dijaki bodo s pomočjo spletne aplikacije Telegram vsebinsko razpravljali o debatnih trditvah
- Predavanja bodo na šoli (PPT predstavitve, debata, praktične vaje, analiza argumentov)
- Dijaki se bodo udeležili med 26. in 31. oktobrom 2019 v Murski Soboti 6-dnevnega debatnega tabora.
- Udeležili se bomo debatnih tekmovanj v Sloveniji in v tujini. Aktivne priprave doma in v šoli.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
30.9.2020
Začetek aktivnosti:
30.9.2020
Konec aktivnosti:
18.12.2020
Kraj in naslov izvajanja:
Prva gimnazija Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
200
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
12
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Miha Debenak
Sodelujoči mentorji
Brin Žvan
Nejc Ješovnik
Jimmy Zakeršnik
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://www.prva-gimnazija.si/dejavnosti/debata-na-prvi