Film Smoothie

Filmsko društvo Film Factory
Filmsko društvo Film Factory
Film Smoothie
Področje
Umetnost
Podpodročja
Film
Opis aktivnosti
Filmski tabor Film Smoothie je šest dnevna izobraževalna platforma, ki bo na enem mestu združila mlade ustvarjalce, mentorje, filmske strokovnjake in strokovno javnost.
1. Produkcijska delavnica igranega filma
Intenziven izobraževalni program je sestavljen iz teoretsko-analitičnega dela in praktičnega dela, v katerih udeleženci spoznajo celoten proces nastajanja igranega filma in na podlagi lastne zgodbe v praksi izkusijo vse faze filmske produkcije.
2. Motivacijski večeri
Motivacijski večeri delujejo na principu predstavitve dobrih praks in sproščenega pogovora. Gostje bodo mladi filmski ustvarjalci iz različnih filmskih profesij, ki si uspešno utirajo pot v svet filmskega ustvarjanja. Motivacijski večeri bodo vsak dan dopolnjevali in nadgrajevali teme v okviru filmske delavnice.
3. Predstavitev mladih filmskih ustvarjalcev na zaključni prireditvi
Mladi avtorji bodo svoja dela prvič predstavili javnosti in občinstvu podali svojo izkušnjo s snemanjem filma.
Cilji aktivnosti
- spoznati osnove filmskega jezika, filmsko terminologijo in različne filmske tehnike,
- spoznati teorijo in preizkusiti prakso vseh faz filmske produkcije,
- ustvarjati v produktivnem okolju in izkoristiti mentorsko pomoč za samostojno filmsko ustvarjanje,
- posneti kratek igrani film in ga predstaviti javnosti na zaključni prireditvi.
Oblike dela
Tabor ali poletna/zimska šola
Način izvedbe
Tabor je intenziven in poteka v majhni skupini. Vsi udeleženci bodo sodelovali na skupnih predavanjih, delavnicah kritičnega mišljenja in igre, treh motivacijskih večerih z gosti iz stroke in na premieri. Tekom tabora se bodo udeleženci razdelili v dve skupini. Člani vsake skupine si bodo razdelili produkcijske vloge in s pomočjo mentorja bo vsaka skupina posnela svoj kratki igrani film (ideja, zgodba, scenarij, scenosled, organizacija snemanja, snemanje, montaža).
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
19.8.2019
Začetek aktivnosti:
26.8.2019
Konec aktivnosti:
31.8.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Hostel Pekarna (Ob železnici 16, Maribor), Center za kreativnost (Partizanska c. 11, Maribor) in Vetrinjski dvor (Vetrinjska ul. 30, Maribor)
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
60
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Mitja Mlakar
Sodelujoči mentorji
Miha Šubic
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://www.facebook.com/FilmSmoothie/