Priprave in izbor za evro-azijsko debatno prvenstvo v Istanbulu 2020

Za in proti, zavod za kulturo dialoga
Za in proti, zavod za kulturo dialoga
Priprave in izbor za evro-azijsko debatno prvenstvo v Istanbulu 2020
Področje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Podpodročja
Mediji in javno komuniciranje, Tuj jezik, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Aktualna družbena problematika
Opis aktivnosti
Šestdnevni debatni tabor je namenjen najboljšim oz. najbolj aktivnim in uspešnim debaterjem iz debatnih klubov srednjih šol iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija (glej zemljevid na http://www.projekt-rast.si/o-projektu/). Osrednja aktivnost na taboru bodo debate v WS debatnem formatu ter predavanja, debatne delavnice in individualne konzultacije za pripravo na debate in tekmovanje. Aktivnost bodo izvajali mednarodno priznani mentorji iz Zavoda za in proti (nacionalna debatna organizacija), ki ima več kot 15-letno tradicijo organiziranja debatnih taborov in vodenja tekmovalnih debatnih ekip mednarodni ravni. Tako tabor kot tekmovanje in vsi potni stroški bodo financirani iz projekta RaST (po potrebi bo do hotela v Murski Soboti organiziran skupni prevoz z mariborske železniške postaje). Izbor med prijavljenimi dijaki bo opravil Zavod Za in proti (merodajni bodo dosedanji dosežki in motivacijsko pismo, ki ju dijaki vnesejo na platformi RaST).
Cilji aktivnosti
- Dodatno izobraževanje, usposabljanje in druženje najboljših debaterjev (nadgradnja pedagoškega dela v šolskih debatnih klubih)
- Priprava na teme, ki bodo predvidoma na izbranem mednarodnem tekmovanju
- Dijaki se bodo sposobni vživeti v druga kulturna in argumentativna stališča, jih kritično in analitično presoditi ter v angleščini prepričljivo nastopati v mednarodnem in medkulturnem okolju
- Med udeleženci bo proti koncu tabora izbrana ekipa, ki bo zastopla "Vzhodno Slovenijo" na tekmovanju v Istanbulu januarja 2020
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Priprave na tekmovanja iz znanj, Formalne tekmovalne debate po WSDC
Način izvedbe
- 10 kratkih predavanj na temo debatne teorije in mehkih veščin
- 6 izbirnih vsebinskih delavnic poveznih z aktualno družbeno problematiko
- 6 delavnic / moderiranih debatnih vaj za urjenje mehkih veščin
- 7 formalnih tekmovalnih debat za vajo
- 4 socialno-spoznavne in "team-building" aktivnosti
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
21. 10. 2019
Začetek aktivnosti:
26. 10. 2019
Konec aktivnosti:
31. 10. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Murska Sobota, Hotel Zvezda, Trg zmage 8
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
60
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
30
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
30
Odgovorni mentor
Miha Andrič
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://www.zainproti.com