LEDgrow - Od razsvetljave do zelenjave

ELKOSUN d.o.o.
ELKOSUN d.o.o.
LEDgrow - Od razsvetljave do zelenjave
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Biologija, Ekologija, Geografija, Kemija, Ekonomija, Kmetijstvo, Agronomija
Opis aktivnosti
Od leta 2010 število prebivalcev narašča hitreje kot pridelava hrane, naravni pogoji za pridelovanje hrane v svetu pa so omejeni. Zato je potrebno aktivirati druge, manj atraktivne površine za pridelavo hrane, oziroma poiskati nove načine pridelave. Eden od načinov je vzgoja zelenjave v zaprtih prostorih pod umetno svetlobo. Podjetje ElkoSun, ki izdeluje naprave in opremo za razsvetljavo, bo omogočilo dijakom vpogled v proces izdelave LED luči, ki lahko nadomestijo dnevno svetlobo in tako omogočijo pridelavo zelenjave tudi v zimskem delu leta. Dijaki bodo sodelovali pri izdelavi in montaži police z LED lučmi ("zelene police").
Dijaki bodo pridobili neposredne izkušnje z ogledom dobre prakse o tem, kako postati samooskrben, kako ravnati z naravnimi viri ter upoštevati krožno gospodarstvo in si zagotoviti zeleno delovno mesto. S takšnimi ogledi želimo aktivirati dijake za odkrivanje novih potencialov v pridelavi hrane, ter pomembnosti lokalnih trajnostnih prehranskih sistemov.
Cilji aktivnosti
- dijake vzpodbujati k iskanju rešitev, kako povečati pridelavo hrane v urbanih območjih ter pri tem uporabiti znanja geografije, biologije, fizike in ostalih šolskih predmetov;
- dijakom omogočiti sodelovanje v podjetju pri razvoju novega izdelka: luč, ki omogoča gojenje zelenjave v zaprtih in temnih prostorih skozi vse leto;
- izdelava in montaža police, konstrukcije za gojenje zelenjave z zgoraj navedeno lučjo;
- dijakom predstaviti primer dobre prakse samooskrbe, krožnega gospodarstva in razvoja na področju zelenih delovnih mest;
- dijakom omogočiti vpogled v organizacijo dela, proizvodnjo in trženje podjetja ElkoSun, ki za evropsko in svetovno tržišče izdeluje LED svetila;
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
- 2 x večurni obisk podjetja ElkoSun
- 2 x večurna delavnica v prostorih II. gimnazije Maribor
- 2x 3-urni obisk Učnega poligona za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah
- samostojno raziskovalno in inovacijsko delo
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
1.10.2019
Začetek aktivnosti:
1.10.2019
Konec aktivnosti:
1.12.2019
Kraj in naslov izvajanja:
ElkoSun d.o.o, Tržaška 23, Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Vesna Vervega, prof.
Sodelujoči mentorji
Katja Holnthaner Zorec, prof.
Ddr. Ana Vovk Korže
Mihael Ličen