RaSTemo s komunikacijo

Kainoto d.o.o.
Kainoto d.o.o.
RaSTemo s komunikacijo
Področje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Podpodročja
Ekonomija, Mediji in javno komuniciranje, Računalniške in nove tehnologije, Film, Fotografija, Likovna umetnost in oblikovanje, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Retorika in predstavitve
Opis aktivnosti
Tekom poletja in jeseni bomo zasnovali in izvajali promocijo in komunikacijo za projekt RaST. Projekt se nahaja na točki, ko je precej dobro znan med šolami in njihovimi zaposlenimi, manj pa med dijaki. Naša naloga bo, doreči in pripraviti komunikacijo, s katero se bo projekt razširil med dijaki. Za to se bomo spoznavali s pomenom in vlogo psiholoških dejavnikov in učinkov komunikacije na spletu, v družabnih omrežjih, predvsem pa pri dijakih, pa tudi učiteljih in starših. Ustvarjali bomo različne komunikacijske materiale - video, fotografije, plakate, letake. Začeli bomo ustvarjati zametke dijaške skupnosti in če bomo uspešni, se bo naše delo nadaljevalo v letu 2020.
Prej kot se prijavite, več možnosti imate, da izbirate med množico zanimivih izzivov, ki nas čakajo!
Cilji aktivnosti
Iskanje najboljših idej in njihovih uresničitev, kako komunicirati z dijaki preko spleta, plakatov, letakov itd.
Ustvariti (spletno) skupnost dijakov projekta RaST
Izdelava fotografij, filmov, plakatov, oglasov, objav
Spremljanje učinkov naše komunikacije in njena izboljšava
Dijaki se boste naučili strateškega razmišljanja in taktike pri komuniciranju in objavljanju na spletu, družbenih omrežjih (Instagram, Facebook itd.)
Oblike dela
Delavnice, Praksa
Način izvedbe
- delavnice in timska srečanja v podjetju in preko spleta
- samostojno delo na terenu in doma
- z delom bomo začeli individulano: čim se dijak prijavi, ga povabimo na razgovor in skupaj vidimo, kateri izziv oz. vlogo bo lahko najbolje opravljal - zelo nam pomaga, če svoje želje zapišete v Motivacijsko pismo in seveda če navedete svoje dosedanje izkušnje oz. Dosežke, niso pa ti pogoj za sodelovanje.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
31.7.2019
Začetek aktivnosti:
1.8.2019
Konec aktivnosti:
1.12.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor, Kočevarjeva ulica 7
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
4
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
4
Odgovorni mentor
mag. Dušan Vrban
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://kainoto.com