Ustvari ikono – z barvami na lesu čisto po svoje

Zavod Trismegistus
Zavod Trismegistus
Ustvari ikono – z barvami na lesu čisto po svoje
Področje
Umetnost
Podpodročja
Kemija, Dediščina (kulturna in naravna), Umetnostna zgodovina, Lesarstvo, Likovna umetnost in oblikovanje, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Delavnica je namenjena dijakinjam in dijakom, ki iščejo načine umetniškega izražanja z barvami in različnimi materiali.
Na tej 3-dnevni delavnici se bomo osredotočili na različne tehnike slikanja na les. Spoznali bomo, kaj je potrebno narediti, da na lesu nastane in ostane poslikava in kako jo lahko z različnimi obdelavami površine »obogatimo«.
Ne glede na likovno predznanje udeležencev, bomo začeli z likovnimi osnovami (npr. kako postaviti kompozicijo), a se bomo predsvsem ukvarjali s tem, kako uporabiti ali združiti različne likovne tehnike za dosego želenega učinka.
Časa bo dovolj za eksperimentiranje, iskanje »pravih motivov« in celo umetniškega izraza, ki bo na koncu našel podobo v sliki ali ikoni na lesu. Vsak udeleženec bo ustvaril svojo, a se bo o procesu in rezultatih lahko ves čas pogovarjal z mentorico in/ali ostalimi udeleženci.
Med delom bomo spoznavali tehnologijo nastajanja tabelnih slik in uporabo tehnik slikanja na lesene plošče, od zgodovinskih začetkov do danes.
Cilji aktivnosti
- spoznavanje tehnologije nastajanja slik na lesu (leseni nosilci, podloga za slikanje, pigmenti, krasilne tehnike in obdelave površine)
- razvijanje likovno – ustvarjalnega mišljenja in reševanje likovnih problemov
- spoznavanje kulturne dediščine, umetnosti in umetnostne zgodovine (tabelno slikarstvo in slikanje na les v različnih obdobjih umetnosti in kulture)
- nabiranje samozavesti ob lastnem likovnem izražanju (sproščeno ustvarjanje in iskanje svojega umetniškega izraza)
- spodbujanje in urjenje ročnih spretnosti ter razvijanje natančnosti (spoznavanje različnih materialov in ustvarjanje z njimi, izdelovanje detajlov, posebnih učinkov)


Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
čet. in pet., 27. in 28. 6. 2019 od 10.00 do 18.00
sob., 29.6.2019 od 10.00 do 14.00

Za udeležence iz bolj oddaljenih krajev je zagotovljeno bivanje in prehrana v hostlu v okviru Mladinskega centra Krško, ki ju plača projekt RaST.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
17.6.2019
Začetek aktivnosti:
27.6.2019
Konec aktivnosti:
29.6.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Mladinski center Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
20
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
mag. Maja Ivanišin
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://www.trismegistus.si/dejavnosti/restavratorstvo