Izdelaj svoj pulzni oksimeter

Inštitut IRNAS Rače
Inštitut IRNAS Rače
Izdelaj svoj pulzni oksimeter
Področje
Tehnika
Podpodročja
Biologija, Fizika, Matematika, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Strojništvo, Inovativnost in podjetnost, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Z uporabo tehnik 3D tiskanja ter odprtokodnih rešitev s področja elektronike bomo v sklopu delavnice izdelali lasten pulzni oksimeter ter primerjali njegovo delovanje s kupljenimi napravami. Spoznali bomo osnovne principe delovanja ter obdelave podatkov, ki so potrebni za učinkovito delovanje naprave.
Pulzni oksimeter je medicinska naprava, ki omogoča spremljanje pulza ter saturacije kisika v krvi (SpO2) oz. oksigenacije. Saturacija kisika je parameter preko katerega spremljamo stabilnost oksigenacije pacienta ter v kombinaciji z drugimi parametri sporoča veliko o stanju dihalnega sistema. Zaradi preprostosti in cenovne ugodnosti je pulzna oksimetrija ena najbolj pogostih metod pri medicinskem monitoringu.
Cilji aktivnosti
• Spoznavanje osnovnih konceptov delovanja pulznega oksimetra.
• Uporaba tehnik 3D tiskanja za izdelavo ohišja naprave.
• Spoznavanje osnov elektronike, ter izdelava/integracija elektronskih komponent ter vezij, potrebnih za delovanje naprave.
• Izdelava ter sestavljanje pulznega oksimetra.
• Kalibracija, obdelava podatkov ter razumevanje meritev.
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
Delavnica bo trajala 3 dni po 8 ur dnevno.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
24.6.2019
Začetek aktivnosti:
26.6.2019
Konec aktivnosti:
28.6.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Inštitut IRNAS, Valvasorjeva ulica 42, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
24
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Luka Banović
Sodelujoči mentorji
Mihael Miško
Spletna stran izvajalca aktivnosti
https://www.irnas.eu/