Poletni likovni tabor 2019

Nina Šulin, samozaposlena v kulturi
Nina Šulin, samozaposlena v kulturi
Poletni likovni tabor 2019
Področje
Umetnost
Podpodročja
Dediščina (kulturna in naravna), Umetnostna zgodovina, Likovna umetnost in oblikovanje, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov, Likovna teorija
Opis aktivnosti
Likovni tabor je 3 dnevna likovna delavnica namenjena dijakom, ki jih zanima upodabljajoča umetnost in želijo prosti čas preživeti odmaknjeni od civilizacije: le v stiku z umetnostjo, samim seboj in v družbi dijakov, ki jih prav tako zanima umetnost. Na taboru se bomo vsak dan posvetili enemu od različnih likovnih področij: slikarstvu, kiparstvu in grafiki.
Prva, slikarska naloga bo zajemala slikanje v naravi. Preizkusili bomo likovno tehniko akvarela, ki velja za eno najzahtevnejših slikarskih tehnik.
Druga, kiparska naloga bo posvečena modeliranju figure v gibanju. Skulpturo bomo oblikovali z žično konstrukcijo, ki jo bomo nadgradili z mavcem. Teksturo kipa bomo na koncu patinirali.
Tretja, grafična likovna naloga bo namenjena spoznavanju visokega tiska in fazne postopnosti.
Likovne naloge bodo prehajale ena v drugo in nadgrajevale ustvarjalno delo v koherentno celoto.
Cilji aktivnosti
Slikali in risali bomo v naravi in spoznavali ter poglabljali znanja iz likovne teorije in umetnostne zgodovine.
Si z opazovanjem okolice privzgajali čut za natančnost, ki ga bomo s pridom vpletali v naše ustvarjalno delo.
Spoznavali bomo alternativne tehnike in nadgrajevali znanje iz klasičnih likovnih tehnik, ki se bodo vsebinsko in oblikovno speificirale skozi različne likovne naloge.
Razvijali in ponotranjalili bomo občutek za lepoto okrog nas, vzpodbujali kritično mišljenje o okolici in lastni ustvarjalnosti.
Likovno delo bomo nadgrajevali z druženjem nadarjenih dijakov s podobnimi/enakimi interesi, z izmenjavo likovnih izkušenj in širjenjem kreativnega mišljenja v vsakdanje življenje.
Oblike dela
Tabor ali poletna/zimska šola
Način izvedbe
Likovni tabor bo potekal tri dni v prijetnem okolju, oddaljen od civilizacije in motenj, ki bi moteče vplivali na ustvarjanje. Skupnim navodilom bo sledilo individualno delo. Idividualni pristop povečuje ustvarjalni potencial dijakov in omogoča hitrejše ter intenzivnejše napredovanje tako v izrazni moči kot tudi v ustvarjalni kondiciji. Prosti čas bomo posvetili različnim družabnim dejavnostim: tiskanjem monotipij na različne materiale, ročnim spretnostim, likovnim eksperimentom...
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
17.6.2019
Začetek aktivnosti:
25.6.2019
Konec aktivnosti:
27.6.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Domačija Firbas, Cogetinci 60, 2236 Cerkvenjak
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
30
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
10
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Nina Šulin
Sodelujoči mentorji
Natalija Juhart