Izdelava spletne aplikacije z Djangom

PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.
PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.
Izdelava spletne aplikacije z Djangom
Področje
Tehnika
Podpodročja
Računalniške in nove tehnologije, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija
Opis aktivnosti
Izdelava spletne aplikacije z uporabo orodja Django na primeru kuharskih receptov.
Spletna aplikacija bo omogočala registracijo in prijavo uporabnikov, upravljanje z recepti in možnost ocenjevanja in komentiranja receptov.
Udeleženci projekta bodo najprej spoznali Django in ustvarili preprosto demo aplikacijo. Nato bodo zasnovali svoj podatkovni model, ki jim bo omogočal izvedbo izdelave spletne strani, kot je bila opisana. S pomočjo znanja pridobljenega z izdelavo demo aplikacije in učitelja bodo nato čim bolj samostojno izvedli izdelavo strani.
Potrebno predznanje
• Osnove programskega jezika Python
• Osnove znanja HTML
Cilji aktivnosti
Pridobiti praktična znanja o:
• pripravi primernega podatkovnega modela glede na dane zahteve,
• izdelavi projekta z Djangom glede na podatkovni model,
• uporabi modernih knjižnic za izdelavo spletnih aplikacij
• uporabnosti REST API,
• načrtovanju in izvedbi projekta izdelave spletnih aplikacij
Oblike dela
Delavnice
Način izvedbe
Na delavnici bomo na kratko predstavili orodja, ki jih bomo pri delu potrebovali, imeli bomo kratke vaje, s katerimi bodo dijaki orodja preizkusili, potem pa bodo dijaki čim bolj samostojno izvajali posamezne naloge. Končni cilj pa je, da vsak dijak
samostojno izdela svoj projekt.
Za udeležence iz bolj oddaljenih krajev je zagotovljeno bivanje in prehrana v bližnjem Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, ki ju plača projekt RaST.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
24. 06. 2019
Začetek aktivnosti:
1. 07. 2019
Konec aktivnosti:
5. 07. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Pro-bit programska oprema d.o.o., Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
7
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
7
Odgovorni mentor
mag. Peter Žnuderl
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://pro-bit.si