Izdelava spletne trgovine in digitalno oglaševanje

PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.
PRO-BIT PROGRAMSKA OPREMA D.O.O.
Izdelava spletne trgovine in digitalno oglaševanje
Področje
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Podpodročja
Ekonomija, Mediji in javno komuniciranje, Tuj jezik, Računalniške in nove tehnologije, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Iskanje primernega izdelka za spletno trgovino za globalni trg, izdelava spletne trgovine s pomočjo izbrane platforme. Grafična ureditev spletne trgovine. Pregled delovanja digitalnega oglaševanja na družbenih omrežjih, izdelava oglasa za izbrano družbeno omrežje. Testiranje učinkovitosti oglasov, upravljanje z oglasi.
Zaradi jezika platforme in fokusa na globalni trg bo delavnica ves čas potekala v angleškem jeziku.
Zahtevano je osnovno znanje angleškega jezika.
Cilji aktivnosti
Usvojiti podjetniško razmišljanje o iskanju in uvrstitvi primernega izdelka na globalni trg.
Seznanitev z digitalnim oglaševanjem na družbenih omrežjih.
Analiza in določanje ciljnih skupin s pomočjo podatkov na družbenih omrežjih.
Izdelava lastne spletne trgovine.
Izdelava oglasa za družbeno omrežje.
Usvojiti razumevanje testiranja oglasov.
Oblike dela
Delavnice
Način izvedbe
Udeleženci bodo najprej spoznavali posamezne korake, ki so potrebni za projekt spletne trgovine od ideje do izvedbe. Veliko bo viharjenja možganov na posamezne teme in spoznavanje konkretnih rešitev. V ekipi bodo obravnavali posamezne ideje in najbolj primerne tudi
izvedli. Na koncu pa bo vsak dijak izdelal svojo spletno trgovino.
Za udeležence iz bolj oddaljenih krajev je zagotovljeno bivanje in prehrana v bližnjem Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, ki ju plača projekt RaST.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
17. 06. 2019
Začetek aktivnosti:
24. 06. 2019
Konec aktivnosti:
28. 06. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Pro-bit programska oprema d.o.o., Stari trg 15, 3210 Slovenske Konjice
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
mag. Peter Žnuderl
Sodelujoči mentorji
Žiga Jaka Gobec
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://pro-bit.si