MAKEATHON v 48 urah od ideje do izdelka

CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, socialno podjetje
CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, socialno podjetje
MAKEATHON  v 48 urah od ideje do izdelka
Področje
Tehnika
Podpodročja
Mediji in javno komuniciranje, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije, Strojništvo, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Inovativnost in podjetnost, Kritično mišljenje in (med)kulturna zavest, Spoznavanje raziskovalnih metod, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Bistvo makeathona je skupno ustvarjanje ob pomoči digitalnih tehnologij. Poudarek je na sodelovanju. Člani skupin, ki se bodo formirale na samem makeathonu, se boste v procesu ustvarjanja medsebojno spoznali, izmenjavali izkušnje in se učili drug od drugega. Makeathon je tridnevna delavnica, na kateri bodo dijaki, s skupnim znanjem, izkušnjami in sodelovanjem, ob pomoči digitalnih tehnologij, v 48 urah ustvarili izdelek, "urbani hack", ki bo namenjen skupni rabi. Naš cilj je razviti idejo, uspešno načrtovati stroške ter izvedbo izdelka, ki ga bomo s pomočjo strojne in programske opreme za digitalno fabrikacijo, ob pomoči mentorjev, v odprti delavnici Kreatorlab tudi uresničili. Skupina si bo sama zadala izziv razviti idejo in ustvariti konkretni izdelek. Ob tem vam bodo stali ob strani strokovnjaki za 3D modeliranje in digitalno fabrikacijo, mentorji v odprti delavnici Kreatorlab.
Cilji aktivnosti
Spoznaš sodobne oblike ustvarjanja, programsko opremo in stroje za digitalno fabrikacijo.
S skupnimi močmi bomo prepoznavali potrebe izboljšav v našem okolju.
Razvili bomo idejne zasnove tehnološke rešitve za uresničitev izboljšave.
Krepili bomo veščin sodelovalnega dela in medsebojne komunikacije v skupini.
Prepoznavali bomo močna področja posameznika ter razvijali znanja in spretnosti na izbranem področju.
Razvijali bomo veščine (digitalne) fabrikacije, elektronike, programiranja in obdelave različnih materialov.
Izdelali bomo tehnološke rešitve in izvedli konkretno intervencijo v okolju.
Oblike dela
Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
Prvi dan bomo posvetili spoznavanju strojev (laserski rezalnik, CNC rezkar, 3D tiskalnik, rezalnik folij) in programske opreme (Autodesk Fusion 360) za digitalno fabrikacijo . Prvo polovico drugega dneva bomo razvijali ideje in pričeli z modeliranjem izdelkov. Drugo polovico drugega dneva bomo izdelovali. Tretji dan bomo izdelano združili v celoto, jo preizkusili in predali namenu.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
17. 06. 2019
Začetek aktivnosti:
21. 06. 2019
Konec aktivnosti:
23. 06. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Zavod CITILAB - KreatorLab, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
32
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
Boris Volarič
Sodelujoči mentorji
Katja Horvat
Marija Da Graca
Spletna stran izvajalca aktivnosti
http://www.kreatorlab.si/v-48-urah-do-oblaka/