Matematično raziskovalno srečanje - MaRS 2019

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Matematično raziskovalno srečanje - MaRS 2019
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Logika, Matematika, Ekipno sodelovanje in osebna komunikacija, Spoznavanje raziskovalnih metod, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Matematično raziskovalno srečanje (MaRS) je srednješolski raziskovalni tabor s področja matematike. Namenjen je dijakom, ki imajo veselje do raziskovanja in želijo preživeti teden dni v družbi sebi podobnih vrstnikov iz vse Slovenije. Program je primeren za vse dijake, ki jih zanima matematika, uspeh na tekmovanjih ni pogoj za udeležbo. Tabor ima že 13-letno tradicijo. Osrednja dejavnost na taboru so projekti in matematične delavnice. Delo na projektih poteka v manjših skupinah ob pomoči mentorjev, rezultate pa se predstavi na prireditvi ob zaključku tabora. Teme projektov so prilagojene interesom in predznanju udeležencev (http://mars.dmfa.si/povzetki-projektov/). Večere bodo s predavanji popestrili ugledni matematiki, vse skupaj pa bo začinjeno z zanimivim družabnim programom. Cena udeležbe je 20€, preostale stroške krijeta projekta RaST in SKOZ iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. Več o mentorjih, predavateljih in druženju izveste na http://mars.dmfa.si.
Cilji aktivnosti
- pridobiti izkušnje matematičnega raziskovanja v skupini
- spoznati urejevalnik matematičnih besedil Latex in v njem napisati sestavek
- pridobiti veščine natančnega matematičnega izražanja in opraviti predstavitev matematične teme
- spoznati zanimive matematične koncepte, probleme in rešitve
- druženje s sovrstniki, ki imajo veselje do matematike
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
7 dnevni tabor,
3-4 predavanja dolga do 60 min,
4-5 delavnic, vsaka 2x 45 min,
projektno delo - skupno približno 15 ur.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
31. 05. 2019
Začetek aktivnosti:
28. 07. 2019
Konec aktivnosti:
3. 08. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
CŠOD Planinka, Slivniško Pohorje 39, 2208 Pohorje
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
60
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
30
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
30
Odgovorni mentor
David Gajser