Preučevanje snovi z bližnjo infrardečo (NIR) spektroskopijo

SkyLabs, vesoljske tehnologije, d.o.o.
SkyLabs, vesoljske tehnologije, d.o.o.
Preučevanje snovi z bližnjo infrardečo (NIR) spektroskopijo
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Biologija, Fizika, Kemija, Elektrotehnika, Računalniške in nove tehnologije
Opis aktivnosti
NIR spektroskopija postaja v sodobnem času zelo privlačna metoda tako za analizo sestave materialov, kot tudi za detekcijo vsebnosti neželenih primesi v najrazličnejših snoveh. Glavne prednosti NIR spektroskopije pred klasičnimi kemijskimi analiznimi metodami so hitrost izvedbe analize, neinvazivnost metode, relativna preprostost uporabe, možnost avtomatizacije procesa detekcije ter možnost izvedbe analize na terenu, zunaj laboratorijskega okolja. V zadnjih letih je NIR spektroskopija doživela še poseben zagon zaradi napredka na področju strojnega (globokega) učenja, ki omogoča napredno učenje algoritmov razpoznavanja. Drugi faktor, ki je prav tako pripomogel k razširjanju uporabe te metode, pa je napredek na področju mikroelektronike in mikromehanskih sistemov (MEMS), ki so omogočili miniaturizacijo in pocenitev teh senzorjev. Dijak se bo seznanil s konceptom NIR spektroskopije, spoznal bo delovanje spektrometra ter se seznanil z algoritmi strojnega učenja in njihove dejanske uporabe.
Cilji aktivnosti
• dijak se bo seznanil z interdisciplinarnimi vsebinami, ki povezujejo znanja fizike, elektrotehnike, računalništva, kemije in biologije;
• razvijanje kompetenc, ki mu bodo omogočale učinkovito reševanje problemskih situacij;
• dijak bo imel možnost izdelave kvalitetne raziskovalne naloge z uporabo zgoraj navedenih znanj ter prebojnih tehnologij, ki temeljijo na NIR spektroskopiji;
• spoznavanje načina dela ter zaposlenih v visokotehnološkem podjetju;
Oblike dela
Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni)
Način izvedbe
• Individualno delo z mentorjem v podjetju. Minimalno eno obvezno enourno srečanje vsak drugi teden. Vključuje pregled doseženih rezultatov in napredka v preteklem obdobju, izvedba intenzivnega izobraževanja na interdisciplinarnem področju NIR spektroskopije, ki zajema znanja fizike, elektrotehnike, računalništva, kemije in biologije,
• Samostojne laboratorijske raziskave,
• Samostojno delo od doma ali v šoli ob komunikaciji z mentorjem,
• Sodelovanje z mentorjem v šoli.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
17. 04. 2019
Začetek aktivnosti:
17. 04. 2019
Konec aktivnosti:
1. 12. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
SkyLabs d.o.o., Koroška cesta 53d, 2000 Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
45
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
2
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
2
Odgovorni mentor
dr. Bojan Kotnik
Sodelujoči mentorji
mag. Helena Lonjak, prof. kem. in bio.