Zimske gledališke delavnice

Gledališče Gnosis
Gledališče Gnosis
Zimske gledališke delavnice
Področje
Umetnost
Podpodročja
Gledališče, 0
Opis aktivnosti
Vadili bomo različne igralske tehnike in se spopadali z različnimi slogi igranja. Udeleženci bodo spoznavali tehnike javnega nastopanja in identifikacije z vlogo. Predelali bomo psihološko ozadje igre po Leeju Strassbergu z abstrahiranjem kognitivnega impulza in prenos le-tega na emotivni spomin. Vadili bomo govor, dikcijo, gib, pantomimo.
Cilji aktivnosti
- nabiranje samozavesti ob javnem nastopanju (kako premagati tremo, govorica telesa, drža, postavitev)
- spoznavanje svetovne dramatike (podrobna analiza dramskih tekstov, komparativna analiza teksta, analiza specifičnosti obdobja, vpliv teksta na družbene premike)
- senzibilizacija in socializacija (razvijanje čustvene inteligence, razmišljanje o lastnih čustvih v primerjavi z dramskim likom, spoznavanje medsebojne odvisnosti igralcev, pomoč soigralcu)
- učenje pravilne drže in motorika (posvečanje napačni drži, ugotavljanje vzroka, odprava »tikov«, trening telesnih spretnosti]
- pravilno besedno izražanje (lektorske vaje, primerjava med knjižnim in pogovornim jezikom)
- igra (spoznavanje lika, interpretacija lika, gestika, mimika)
Oblike dela
Delavnice, Igralski trening
Način izvedbe
- Vaje 5 x tedensko po 8 ur.
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
18. 02. 2019
Začetek aktivnosti:
18. 02. 2019
Konec aktivnosti:
22. 02. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor, II. gimnazija Maribor
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
Svit Vurberški (Bernard Protner)