Naravoslovno-matematična akademija

Naravoslovno-matematični klub
Naravoslovno-matematični klub
Naravoslovno-matematična akademija
Področje
Naravoslovje in matematika
Podpodročja
Fizika, Matematika, Računalniške in nove tehnologije
Opis aktivnosti
- Delo bo potekalo v obliki krajših predavanj, problemskega učenja, reševanja zahtevnejših nalog in problemov ter drugih didaktičnih pristopov.
- Termini predavanj: sreda ob 16.15, četrtek ob 15.15.
- Izvedeno bo več krajših aktivnosti z vmesnim samostojnim delom (priprave na predavanja, domače naloge,….).
- Zahtevnost bo prilagojena meji sposobnosti večine dijakov oziroma njihovih želja.
- Najbolj zainteresirani dijaki bodo združeni tudi v raziskovalne skupine, ki se bodo lotile reševanja problemov na izbranih področjih.
- Izvedena bodo do tri interna tekmovanja iz obdelanih vsebin.
- Organizirano bo vsaj en sklop predavanj na tuji univerzi (Leoben, Graz, Ostrava ali Dunaj).
Cilji aktivnosti
- združiti najboljše dijake v regiji in širše v gimnazijsko raziskovalno skupino NMK in jim zagotoviti vrhunsko podporo pri njihovih potrebah za pridobivanje nadstandardnih znanj,
- reševati težje probleme iz državnih tekmovanj, olimpijad in drugih tekmovanj,
- se pripravljati za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
- na predavanjih in seminarjih nadgrajevati znanje,
- spoznavati in razvijati nadstandardne vsebine,
- sodelovati s sorodnimi tujimi skupinami.
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Tabor ali poletna/zimska šola, Priprave na tekmovanja iz znanj
Način izvedbe
- 15 x 4 ure predavanj
- 3 x 4 ure internih tekmovanj
- 2 x predavanja gostujočih predavateljev ali predavanja na tuji univerzi oz. 2-dnevni raziskovalni tabor na tuji univerzi
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
26. 09. 2018
Začetek aktivnosti:
26. 09. 2018
Konec aktivnosti:
30. 06. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
68
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
10
Odgovorni mentor
Blaž Zmazek