Naravoslovno-matematična akademija

Naravoslovno-matematični klub
Naravoslovno-matematični klub
Naravoslovje in matematika
Naravoslovno-matematična akademija
Cilji aktivnosti
- združiti najboljše dijake v regiji in širše v gimnazijsko raziskovalno skupino NMK in jim zagotoviti vrhunsko podporo pri njihovih potrebah za pridobivanje nadstandardnih znanj,
- reševati težje probleme iz državnih tekmovanj, olimpijad in drugih tekmovanj,
- se pripravljati za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
- na predavanjih in seminarjih nadgrajevati znanje,
- spoznavati in razvijati nadstandardne vsebine,
- sodelovati s sorodnimi tujimi skupinami.
Krajši opis
- Delo bo potekalo v obliki krajših predavanj, problemskega učenja, reševanja zahtevnejših nalog in problemov ter drugih didaktičnih pristopov.
- Termini predavanj: sreda ob 16.15, četrtek ob 15.15.
- Izvedeno bo več krajših aktivnosti z vmesnim samostojnim delom (priprave na predavanja, domače naloge,….).
- Zahtevnost bo prilagojena meji sposobnosti večine dijakov oziroma njihovih želja.
- Najbolj zainteresirani dijaki bodo združeni tudi v raziskovalne skupine, ki se bodo lotile reševanja problemov na izbranih področjih.
- Izvedena bodo do tri interna tekmovanja iz obdelanih vsebin.
- Organizirano bo vsaj en sklop predavanj na tuji univerzi (Leoben, Graz, Ostrava ali Dunaj).
Začetek aktivnosti:
26.9.2018
Konec aktivnosti:
30.6.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
68
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov z individualiziranim načrtom:
10
Odgovorni mentor
Blaž Zmazek
Sodelujoči mentorji