Od ideje do inovacije

Poslovne storitve, Nastja Mulej, s.p.
Poslovne storitve, Nastja Mulej, s.p.
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje
Od ideje do inovacije
Cilji aktivnosti
1. Naučiti se in vaditi raznolike kreativne metode in osnove inovativnega timskega delovanja;
2. Spoznati in raziskati lastno kreativno energijo, slog in delovne preference;
3. Odkriti in vaditi model I.D.E.A.S. ter učinkovite metode za kreativno soočanje z izzivi za kreativno (divergentno) kot kritično (konvergentno) razmišljanje;
4. Raziskati 12 ključnih dejavnikov, ki so potrebni, da inovativnost postane sestavni del vsake organizacije;
5. Komunicirati o inovativnosti na razumen in hkrati strasten način;
6. Udejanjati dogovorjeno.
Krajši opis
Vaši dosežki so odvisni od tega, kako dobro (= celovito, osredotočeno, kreativno) razmišljate. Poznavanje informacij in njihovo analiziranje žal ne zadostujejo. Prav tako ne takojšnje presojanje, kritiziranje in argumentiranje.
Dobro razmišljanje je odvisno od tega, ali znate celovito načrtovati, timsko sodelovati, si postavljati cilje in fokus, upoštevati vhodne podatke in druge ljudi, generirati množico svežih idej in se šele po tem med njimi odločati. Presojanje je na koncu – ne na začetku!
Na izzivalnih in zabavnih delavnicah se boste naučili (za)snovati in (s)peljati inovacijski projekt od začetka do konca, voditi sebe, druge ljudi in sestanke ter namenoma tvoriti veliko število novih idej.
Kreativnost (= zamisliti si nekaj, kar še ne obstaja) in inovativnost (= to tudi uresničiti in pripeljati do trga) sta ključni kompetenci 21. stoletja. Timsko sodelovanje in dopolnjevanje sta pomembnejša od soliranja in tekmovanja. Na delavnici se boste naučili temeljnih veščin preživetja!
Začetek aktivnosti:
18.2.2019
Konec aktivnosti:
22.2.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Brežice, Ekonomska in trgovska šola Brežice
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
16
Število dijakov z individualiziranim načrtom:
16
Odgovorni mentor
Nastja Mulej
Sodelujoči mentorji