Internet stvari v domačem okolju, pametnih mestih in vesolju

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Tehnika
Internet stvari v domačem okolju, pametnih mestih in vesolju
Cilji aktivnosti
- dijak bo pridobil teoretično in praktično znanje Arduina ter brezžične komunikacije med napravami – Bluetooth, IR, WiFI;
- dijak se bo naučil pridobljene podatke prikazovati in upravljati v oblačni storitvi;
- dijak bo skozi termine spoznaval različne senzorje, aktuatorje in druge tehnologije ter jih postopoma povezoval v delujočega mobilnega robota;
- dijaku bodo celotno delavnico na voljo mentorji, ki prihajajo s treh inštitutov: informatika, elektronika in telekomunikacije ter avtomatika, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru;
- po zaključku delavnice vsi razviti izdelki ostanejo trajna last dijaka.
Krajši opis
Delavnica Internet stvari v domačem okolju, pametnih mestih in vesolju bo izvedena v petih dnevih s po dvema štiriurnima terminoma na dan. Vsak termin je zasnovan tako, da na začetku udeleženci pridobijo teoretično znanje, ki ga nato pod vodstvom mentorja preizkusijo pri razvoju praktičnega projekta. Po zaključku delavnice vsi razviti izdelki ostanejo njihova trajna last.

Udeleženci bodo pridobili znanje s področja interneta stvari, uporabe senzorjev in aktuatorjev, različnih načinov brezžične komunikacije med napravami, računanja v oblaku in komunikacije z njim, pametnega doma in pametnih mest ter sestavljanja in daljinskega nadzora mobilne platforme.

Ker želimo dijakom ponuditi raznoliko znanje, bodo delavnico izvedli sodelavci s treh inštitutov Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in infromatiko: Inštituta za informatiko, Inštituta za elektroniko in telekomunikacije ter Inštituta za avtomatiko.
Začetek aktivnosti:
18.2.2019
Konec aktivnosti:
22.2.2019
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov z individualiziranim načrtom:
15
Odgovorni mentor
Lucija Brezočnik
Sodelujoči mentorji
doc. dr. Iztok Kramberger
doc. dr. Domen Verber
doc. dr. Nenad Muškinja
asist. Aleš Čep
Milan Rotovnik