Urbani hekaton: Maribor 2.agče

Društvo Hiša!
Društvo Hiša!
Urbani hekaton: Maribor 2.agče
Področje
Družboslovje in humanistika
Podpodročja
Dediščina (kulturna in naravna), Etnologija, Umetnostna zgodovina, Gostinstvo in turizem, Inovativnost in podjetnost, Retorika in predstavitve, Ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov
Opis aktivnosti
Društvo Hiša je razvilo metodo intenzivne delavnice Urbani hekaton, kjer se skozi strukturirano skupinsko delo formira koncept, načrt izvedbe in izvedba sama. Urbani hekaton je sestavljen glede na potrebe sodelujočih in vsebinskega fokusa, ter zastavljenega cilja. Metoda združuje intelektualni input, inovativnost in kreativnost sodelujočih, terensko delo in inovativna predstavitev rezultatov.
Struktura ima naslednje stopnje:
1. intelektualni input strokovnjakov (predavanja, primeri dobrih praks, različne baze znanja)
2. osnovno mapiranje izbrane vsebine
3. voden razvoj ideje in koncepta
4. terensko delo in raziskovanje urbanega prostora glede na idejo in koncept
5. končna dodelava ideje
6. testiranje ideje v realnem prostoru
Cilji aktivnosti
1. Spoznavanje mestnih danosti in posebnosti povezanih z zgodovino, urbanizmom, vizualno umetnostjo, sociologijo in etnologijo
2. Timsko delo
3. Samostojno raziskovanje in kreativno razmišljanje
4. Izdelava inovativne predstavitve Maribora
5. Nastopanje pred strokovno publiko
Oblike dela
Predavanja, Delavnice, Projektni izdelki (raziskovalni, umetniški, inovativni), /
Način izvedbe
/
K prijavi in obisku aktivnosti so vabljeni:
Dijaki vseh šol
Rok prijave za dijake:
18. 02. 2019
Začetek aktivnosti:
18. 02. 2019
Konec aktivnosti:
22. 02. 2019
Kraj in naslov izvajanja:
Maribor, Vetrinjski dvorec
Skupno število ur za udeleženega dijaka:
40
Število vseh v aktivnost vključenih dijakov:
15
Število dijakov, za katere bo izdelan individualiziran načrt dela (IND):
15
Odgovorni mentor
Maja Pegan
Sodelujoči mentorji
Vid Kmetič
Brigita Pavlič
dr. Jerneja Ferlež
Katja Beck Kos
Mateja Meh